Profesori idu u školu da nače nešto novo

Аутор: dzonioff
272 посета

Nacionalna asocijacija  “Serbia Organika” je početkom juna sprovela edukaciju preko 60 profesora iz  11  stručnih poljoprivredno – prehrambeno-tehnoloških škola o organskoj proizvodnji i preradi po principima organske proizvodnje,  uz podršku  nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ PSD i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.Tokom nekoliko dana edukacije u srednjoj školi „Sveti Trifun“ sa domom učenika u Aleksandrovcu koja je bila domaćin, profesori su  imali mogućnost da se kroz predavanja i praktične radionice obučavaju o organskoj proizvodnji, njenim principima, standardima i zakonskom okviru, tehnologijama proizvodnje i  merama zaštite,  tehnologijama prerade biljnih i animalnih proizvoda, označavanju organskih proizvoda, ali i ekonomskim aspektima prozvodnje, prerade i plasmana, tržištu itd.

Ovo je ujedno i poslednja edukacja u ovoj školskoj godini tokom koje se preko 100 profesora iz centralne Srbije edukovalo. “Serbia Organika” sprovodi ove edukacie od 2012. godine na osnovu akreditacije programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika srednjih stručnih škola, pod nazivom „Organska proizvodnja i prerada organske hrane“ koju je dobila od strane Zavoda za unapredivanje obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  a nakon  što se zauzela da se u stručne poljoprivredne škole uvedu četiri izborna predmeta u okviru kojih se sprovodi nastava iz organske proizvodnje: organska proizvodnja u ratarstvu, u povrtarstvu,  u voćarstvu i vinogradarstvu i organska proizvodnja u stočarstvu. 

Nastavnici ovih škola su veoma važna poluga za prenos znanja i veština iz oblasti organske proizvodne učenicima kako bi ih motivisali i pomogli im da započnu sopstvena poslovanje iz ove oblasti.  Veliki procenat mladih koji se obrazuje za poljoprivrednog tehničara je ruralnog porekla i poseduje roditeljska imanja, što predstavlja veliki potencijal za organsku poljoprivredu i pruža mogućnost da se doprinese ekonomskoj stabilnosti ruralnih područja i smanji odliv mladih iz njih, a svake godine oko  1500  učenika upiše ovaj obrazovni i srodne obrazovne profile.Sredjne stručne škole raspolažu sa poljoprivrednim  imanjima,  ekonomijama i ostalim  kapacitetima gde učenici imali potencijal da praktikuju  prgansku proizvodnju i preradu po oranskim principima.

Srednja škola “Sveti Trifun”sa domom učenika koja je bila divan domaćin ovih edukacija  predstavlja pravo ogledno dobro i primer dobro organizovanog i stručnog poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji. Raspolaže imanjem od 92 hektara, od čega je  26 hektara u samom okruženju škole na kome su: vinograd, šljivik, višnjar, jabučar.Škola proizvodi  godišnje 10 000 litara  vina, kao i  rakije Lozovača, Dunjevača, Komovica i Vinjak.Pored toga  učenici i profesori prehrambene struke za potrebe Doma učenika  proizvode  i kiseli program prehrambenih proizvoda.  
Škola je već započela proceduru zaštite oznaka geogrfskog porekla za vina, a u planu je i sertifikacija organske proizvodnje, što se nadamo, bar po povratnim informacijama tokom sprovođenja edukacija da će biti opredeljenje mnogih stručnih škola.

Srodni tekstovi

Оставите коментар