Konkurs za novinare

Аутор: dzonioff
298 посета

Nagrada „SELENČA ORGANIC“ dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama organske proizvodnje, koji promovišu proizvodnju i one koji se bave organskom proizvodnjom, a objavljeni su u štampanim, elektronskim i internet medijima (novinski prilog, radijski, televizijski i internet prilog), od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.
Konkurs traje od 20.06.2018. do 17.09. 2018. godine u 20 časova.
Nagrade će biti dodeljene 28. septembra 2018. godine u Selenči, kada se održava 12. Forum o organskoj proizvodnji.
Uslovi konkursa
Na konkurs mogu da se prijave autori koji žive i rade na teritoriji Srbije. Autori moraju imati najmanje 18 godina.
Rad mora biti objavljen u mediju u Srbiji i mora imati vidljivo obeležje medija u kojem je objavljen. Svaki učesnik (ili grupa autora) na konkurs može da pošalje JEDAN rad, koji je objavljen od 01. septembra 2017. godine do 17. septembra 2018. godine.
Uz rad treba dostaviti prijavni formular koji se može preuzeti na sajtu www.organiccentar.rs i kratku biografiju autora.
Radovi se dostavljaju na sledeći način:
1. poštom (adresa: Centar za organsku proizvodnju – za nagradni konkurs, Maršala Tita 179, 21425 Selenča), ili
2. mejlom (selencaorganic@gmail.com).
Rad iz štampanog medija (novinski prilog) može da se dostavi kao isečak iz medija (da bude vidljivo o kojem se mediju radi) ili skenirano iz medija u kojem je objavljen. Rad objavljen na „web“-u koji se šalje poštom, mora biti narezan na kompakt disk sa navođenjem linka za taj rad.
Radijski i televizijski prilozi mogu da se pošalju poštom (narezani na kompakt disk) ili mejlom. Ako su radovi na podkastu, napisati link za taj rad na internetu. Obavezno napisati datum kada je emitovan ili objavljen prilog.
Radovi mogu biti objavljeni na srpskom jeziku ili na jezicima nacionalnih zajednica. Uz radove koji su objavljeni na jezicima nacionalnih manjina treba poslati prevod na srpski jezik.
Rok za slanje radova je 17.09.2018. u 20:00h. Radove poslate posle tog roka žiri neće razmatrati.
Nagrađeni će o rezultatima konkursa biti obavešteni najkasnije 22. septembra 2018. godine i obavezuju se da će doći na dodelu nagrada u Selenču. Putne troškove (cena autobuske karte ili benzina) plaća organizator konkursa.
Nagrade
U svakoj od četiri kategorije dodeljuje se po jedna nagrada.
U slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta radova ili neprijavljenih radova u nekoj kategoriji, u toj kategoriji neće biti dodeljena nagrada.
Žiri koji odlučuje o nagradama imenuje Upravni odbor Centra za organsku proizvodnju Selenča.
Nagrade po kategorijama su jednake – studijsko putovanje i paket organskih proizvoda.
Za dodatne informacije osoba za kontakt je Mirjana Damjanović Vučković mirjana.damjanovicvuckovic@gmail.com  tel: 069 707 217.

Srodni tekstovi

Оставите коментар