Шта је потребно за добијање сертификата за органску производњу?

Аутор: draganadpetrovic
581 посета

Органска производња све је популарнија у Србији, која према речима стручњака, има готово идеалне услове за ову врсту производње. То се посебно односи на руралне крајеве попут Пештерске висоравни и планинских предела, мада у органској производњи не заостаје ни Војводина. Иако је органска производња захтевнија од конвенционалне, постоје најмање два разлога зашто се све већи број пољопривредника одлучује за ову врсту фабрике под отвореним небом. Прво пласман органских производа је знатно лакши због огромне потражње на тржишту, а друго је вишеструко скупља цена ове врсте производа у односу на конвенционалне.

Шта каже закон?
Како је детаљно објашњено на сајту Себиа органика неопходно је иснпунити неколико услова пре него што произвођач конкурише и добије сертификат за органску производњу. Пре свега неопходна је едукација о методама органске производње која подразумева и добро разумевање прописа који регулишу ову врсту производње.Наиме,према закону о органској производњи детаљно су регулисане методе органске производње, циљеви и начела,контрола и сертификација у органској производњи, прерада, обележавање, складиштење, превоз, промет, увоз и извоз органских производа, као и друга питања од значаја за ову врсту производње.Методе органске биљне производње обухватају избор врста и сорти биља, плодоред, системе обраде земљишта, средства и начин ђубрења, одржавање плодности земљишта, начин сузбијања биљних болести, штеточина и корова, начин сакупљања дивљих биљних врста из природних станишта. Када је у питању сточарска органска производња прописан је избор врста и раса животиња, начин њиховог узгоја као и објекти у којима бораве, исхрана и здравствена заштита, превоз и клање животиња, као и поступање са истима уколико су набављене са других фарми.

Илустрација: Плантажа органских лековитих биљака

Контрола
Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње ближе се прописују услови које треба да испуни контролна организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи, методе органске биљне и сточарске производње, дужина трајања периода конверзије у биљној и сточарској производњи, начин вршења контроле у органској производњи и мере које овлашћена контролна организација одређује у случају утврђених неправилности у начину обављања производње органских производа.На основу пријаве коју је произвођач поднео контролној организацији, произвођач и контролна организација закључују уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи. Том приликом произвођачу се одређује евиденциони број. Након закључивања уговора оператер постаје органски произвођач и започиње период конверзије. Контролоре за рад овлашћује министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Илустрација: И сточари се све више укључују у органски узгој животиња

Обавезе произвођача
Након закљученог уговора између произвођача и овлашћене контролне организације, произвођач је обавезан да примењује методе органске производње и производњу обавља у складу са прописима о органској производњи. Сва средства која се користе при производњи и преради (за заштиту, исхрану биља, оплемењивање земљишта, чишћење и дезинфекцију, хранива и додаци у исхрани животиња, састојци, адититиви и помоћне супстанце које се користе у преради органских сировина) морају бити у складу са дозвољеним за органску производњу и налазе се у прилозима Правилника о контроли и сертифи кацији у органској производњи и методама органске производње.Такође, обавештава контролну организацију сваке године о динамици производње, у року који одреди контролна организација.
Води евиденцију о производњи у складу са упутством контролне организације (евидентира податке о набавци семена и/или садног материјала, употреби средстава за исхрану биља и оплемењивање земљишта, средстава за заштиту биља, времену жетве, односно бербе…
Омогућава контролној организацији вршење контроле, тј. треба да омогући приступ просторијама, производним јединицама и свим документима и евиденцијама о органској производњи.

Илустрација: У зависности од биљне врсте конверзија из класичне у органску производњу траје две до три године

Документација
Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа детаљно се прописује документација која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде о томе да је сертификовани органски производ који се увози произведен у складу са законом којим се уређује органска производња и прописима донетим на основу тог закона (у даљем тексту: потврда), као и услови и начин продаје органских производа који се могу продавати заједно са производима из конвенционалне производње само ако су упаковани.

Подсећамо,период конверзије у биљној производњи за једногодишње биљке траје најмање две године пре сетве, односно најмање три године за вишегодишње биљне врсте пре прве бербе органских производа. Пашњаци и вишегодишње крмно биље: најмање две године пре коришћења као хране за животиње које се узгајају по органским принципима.
Ваља напоменути да је министарство пољопривреде у 2022. за органску производњу определило 380 милиона динара за субвенције и то 80 милиона за биљну и 300 милиона за сточарску производњу. По хектару произвођачи могу да добију 26.000 динара. Право на субвенције имају и произвођачи у периоду конверзије. Поред ових мера, пољопривредницима је годинама уназад на располагању и подршка која се односи на подстицаје за трошкове сертификације укључујући и лабораторијске анализе, у оквиру које Министарство пољопривреде финансира трошкове у износу од 50 одсто укупних трошкова односно 65 за оне из подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Све о органској производњи можете прочитати на сајту Сербиа органика.

Извор: Агробизнис магазин и Сербиа органика

Srodni tekstovi

Оставите коментар