Од 3. маја почиње подношење захтева за подстицаје у органској производњи

Аутор: draganadpetrovic
277 посета

Органски произвођачи ускоро почињу да подносе захтеве за подстицаје. Захтев за органску биљну производњу подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, од 3. маја до 30. јуна текуће године.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства уз услов:
1) да је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње
2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење има закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу
3) да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу

Подстицаји за органску биљну производњу утврђују се у одговарајућем износу који се увећава 550% од износа за подстицаје који се у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју исплаћују за основне подстицаје за конвенционалну биљну производњу.

Извор: https://www.agrotv.net/od-3-maja-pocinje-podnosenje-zahteva-za-podsticaje-u-organskoj-proizvodnji/

Srodni tekstovi

Оставите коментар