Ово је план развоја оранске производње у Србији до 2026.

Аутор: draganadpetrovic
867 посета

План за развој органске производње у Републици Србији за период од 2021-2026. године (ПРОП) даје смернице за будући развој органске производње у Републици Србији, дефинисањем циљева и мера чијом реализацијом треба да се створе услови за дугорочан развој сектора органске производње.Општи циљ новог плана јесте повећање површина под органском производњом у наредних пет година. С тим у вези, све будуће активности потребно је усмерити ка стварању што повољнијих услова за бављење органском производњом.

Први План за развој органске производње усвојен је као интегрални део Националног програма руралног развоја од 2018. до 2020. године ( „Службени гласник РС”, број 60/18).

Илустрација: Дефинисање циљева и мера у сектору органске производње

Предлог израде Плана за период 2021-2026. је инициран од стране Националног удружења Сербиа Органика, која га је израдила уз подршку Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде, и Немачку развојну сарадњу коју спроводи ГИЗ кроз Пројекат за развој приватног сектора у Србији (ПСД)

Коментари и предлози могу да се доставе искључиво у писаној форми са образложењем коментара/предлога, и уз конкретан предлог решења са образложењем истога , најкасније до 29.априла 2021. године на office@serbiaorganica.org

Све деталје можете погледати на следећем линку: https://serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2021/04/PREDLOG-PLANA-ZA-RAZVOJ-OP-u-Republici-Srbiji-1.pdf

Извор:https://serbiaorganica.info/javni-uvid-plan-za-razvoj-organske-proizvodnje-u-republici-srbiji-za-period-2021-2026-godine/

Srodni tekstovi

Оставите коментар