Ово су субвенције за 2018. годину! Погледајте и извештај о органској пољопривреди прошле године

Аутор: dzonioff
262 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу (Објављено у „Службени гласник РС”, број 31/18) којим се подстицаји за органску биљну производњу у 2018. години утврђују у одговарајућем износу који се увећава 70% од износа за подстицаје који се у скалду са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју исплаћују за основне подстицаје за биљну производњу, што износи 6.800,00 динара/ха за органску биљну производњу.Овај износ подстицаја је увећан у односу на претходну годину када је износио 3.400,00 динара /ха, али треба напоменути да ове године нису предвиђени подстицаји у виду регреса за средста за исхрану биља и оплемењиваче земљишта као мера која је била предвиђена прошле године и за органску пољопривреду је била увећана такође 70% у односу на конвенционалну пољопривредну производњу у односу на цену по литру односно килограму одговарајућег средства коришћеног у конвенционалној производњи, тако да у суштини нема увећања.

Максимални износ по кориснику за ову меру је предвиђен као и прошле године у износу од 136.000,00 динара, а рок за подношење захтева је од 3.маја до 30 јуна текуће године

Подстицаји за сточарску органску производњу су увећани за 40% у односу на конвенционалну сточарску производњу, али и даље само животиње које су квалитетне приплодне могу да остваре ово право што је исти услов као и за конвенционалну сточарску производњу. Сербиа Органика је више пута током последњих 5 година указала ресорним Министрству да је то неодговарајући и беспотребан услов у органској производњи, међутим није било разумевања да се исти измене.Ови подстицаји су предвиђени за премију за млеко произведено методом органске производње и за следеће врсте животиња: тов јунади за који је на пример износ подстицаја 14.000 динара по грлу у тову; тов јагњади и јаради у износу од 2.800 динара по грлу у тов; тов свиња у износу од 1.400 динара по грлу у тову; краве дојиље у износу од 28.000 динара по грлу старости преко 24 месеца меса; кошнице пчела у износу од 1.008 динара по кошници; производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов у износу од 7.000 динара по грлу; квалитетне приплодне млечне краве у износу од 35.000 динара по грлу; квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 35.000 динара по грлу; квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 9.800 динара по грлу; квалитетне приплодне крмаче и нерастове , родитељске кокошке тешког типа у износу од 84 динара по грлу; родитељске кокошке лаког типа у износу од 140 динара по грлу, родитељске ћурке у износу од 420 динара по грлу; квалитетне приплодне матице риба шарана, квалитетне приплодне матице риба.

Укупно за све врсте подстицаја за сточарску органску производњу корисник подстицаја може да оствари максималан износ од 55.000.000,00 динара.

Ова мера је прописана следећим правилницима:
Правилником о изменама правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу (Објављено у ,,Службеном гласнику РС”, број 31/18) и Правилником о коришћењу подстицаја за органску производњу (,,Службени гласник РС”, број 41/17 и 3/18).
Право на подстицаје за обе мере остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице;

Уредбом о расподели средстава у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 18/18 од 9 марта 2018. године) средства опредељена органској производњи износе 110.000.000 динара што је за 20 милиона динара више у односу на 2017. годину од чега за:

– органску биљну производњу у износу од 40.000.000 динара
– органску сточарску производњу у износу од 70.000.000 динара

Подстицаји у инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње као и за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње нису за органску пољопривреду увећани у односу на конвенционалну пољопривредну производњу тако да органски произвођачи имају права на исте износе по мерама као и конвенционални произвођачи.

Стање сектора органксе производње у 2017.години

Према још увек незваничним подацима Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде о стању сектора органске прозводње у Републици Србију у 2017. години који су изнешени од стране на министрства на конференцији одржаној 26.04. 2018. године поводом почетка реализације твининг пројекта „Јачање капацитета за спровођење и даљи развој законодавства у области органске производње и политике квалитета пољопривредних и прехрамбених производа“ који је финансиран од стране Европске уније, сви статистички показатељи указују на тренд позитивног развоја сектора у односу на годину пре( повећање површина, броја укључених проозвођача и раст извоза органских производа).

Srodni tekstovi

Оставите коментар