КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Аутор: Gdjakovic
308 посета

На основу члана 11. Закона о органској производњи („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 17/19 – др. зaкoн),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде објављује

 

С П И С А К

ОВЛАШЋЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2023. ГОДИНУ

(Објављено у „Служебном гласнику РС”, број 2/2023 од 13. januara 2023. године)

 

  1. Послове контроле и сертификације у органској производњи за 2023. годину обављају следеће контролне организације:

1) „ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА” ДОО, Београд, Змаја од Ноћаја 11;

2) „ECOCERT BALKAN” ДОО, Београд, Славонска 18;

3) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” ДОО, Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15;

4) „ECOVIVENDI” ДОО, Београд, Воје Вељковића 14/4;

5) „TMS CEE” ДОО, Београд, Рудничка 14;

6) „SGS BEOGRAD” ДОО, Београд, Јурија Гагарина 7б.

  1. Овај списак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број: 023-02-2746/2022-09                                                                            МИНИСТАР

 

У Београду, 28. децембра  2022. године                                               Jелена Танасковић

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар