САОПШТЕЊЕ: МПШВ дозвољава употребу hlorpirifos-a само у једном усеву!

Аутор: Gdjakovic
379 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је након консултација са стручном јавношћу, донело одлуку о давању дозволе за ограничену и контролисану примену средстава за заштиту биља на бази hlorpirifosа искључиво за третирање шећерне репе и свако неовлашћено коришћење те врсте препарата за друге културе је забрањено законом и строго кажњиво.

Суочени са озбиљним проблемом опстанка производње шећерне репе, као стратешке биљне културе за нашу земљу, Министарство је разматрало поднете захтеве произвођача шећерне репе, и донело такву одлуку узимајући у обзир препоруке Стручног савета за средства за заштиту биља, као и праксу које у оваквим ситуацијама користе и земље чланице ЕУ.

Сагледане су све релевантне чињенице и тренутна ситуација везано за производњу шећерне репе, као и значај производње ове културе за нашу земљу, а имајући у виду да су површине под шећерном репом значајне, као и да се ради о стратешком производну, неопходно је да се пољопривредним произвођачима омогући сигурна производња и принос.

Због укидања средстава за заштиту биља на бази активне супстанце hlorpirifosа, доведено је у питање сузбијање репине пипе која представља значајни економски штетни организам у шећерној репи.  За произвођаче шећерне репе критичка тачка за производњу је од њеног ницања па до формирања првих листова, када се појављује репина пипа која десеткује усев и за чије сузбијање у том моменту не постоји прихватљива, довољно ефикасна замена за средства на бази hlorpirifosа.

На основу Закона о средствима за заштиту биља којим је прописано да се у случају непредвидивих опасности које могу проузроковати штетни организми, а које није могуће сузбити или ограничити на одговарајући начин применом регистрованих средстава за заштиту биља и другим мерама или услед несташице регистрованих средстава за заштиту биља на тржишту, решењем се може одобрити ограничена и контролисана примена наведених средстава за заштиту биља  на период од 120 дана.

Такве мере су  такође у складу са законодавним одредбама ЕУ са којима се наше законодавство усклађује.

Промет и примена укинутих средстава за заштиту биља на бази hlorpirifosа, дозвољена је само за кориснике у шећерној репи, због чега су подносиоци захтева доставили списак правних и физичких лица која ће користити ова средства.

Контролу над извршењем овог решења спроводи фитосанитарна инспекција. Све неутрошене количине се лагерују код произвођача до коначног уништења на безбедан начин.

Понављамо да коришћење ових средстава за заштиту биља у другим културама није дозвољено и у супротности је са одредбама Закона о средствима за заштиту биља.

Уколико резултати анализа потврде присуство средстава за заштиту биља на бази hlorpirifosа у спорној пошиљци брескви које су биле намењене извозу у Хрватску, та пошиљка ће бити уништена, а против одговорних лица биће предузете све мере предвиђене законом.

Srodni tekstovi

Оставите коментар