Utisci valjevaca sa stručnog putovanja u Češkoj

Аутор: dzonioff
217 посета

Sa ciljem da poljoprivrednicima omogući nova iskustva i razmenu mišljenja, lokalna samouprava Grada Valjeva, putem svog Javnog preduzeća Agrorazvoj, obezbedila je stručno putovanje u Republiku Češku. Drugog dana posete, imali smo priliku da posetimo zadrugu u Istočnoj Češkoj, gde smo razgovarali sa gospodinom Martinom, predsednikom upravnog odbora zadruge, a svoje utiske sa nama je podelio i gospodin Jovan Milinković, iz savetodavne službe iz Valjeva.

Na putovanju smo posetili zadrugu u istočnoj Češkoj, koja ima 600 ha zemlje, sa godišnjom proizvodnjom 12.000-15.000 tona voća. U razgovoru sa gospodinom Martinom, predsednikom upravnog odbora zadruge, saznali smo da je u proizvodnji najviše zastupljena jabuka sa 80 %, zatim proizvodnja višnje sa oko 1.000 t, 300-500 t šljive i oko 200 t trešnje. U ovom trenutku, kapacitet zadruge je oko 11.000 t voća. Ove godine, zadruga je pustila u rad novo skladište za voće kapaciteta 2.000 t. Zadruga za svoje članove osigurava selekciju, pakovanje i prodaju voća velikim trgovinskim lancima. Kako je istakao naš sagovornik, članovi zadruga imaju svoje voćnjake a zadruga im pruža usluge da lakše plasiraju proizvode na tržište. U isto vreme im pruža savete za koju voćnu vrstu da se opredele i kako da najbolje zaštite svoje proizvode. Zadruga ima profesionalni menadžment, uključujući i sopstveni transport.

Kako je naveo gospodin Jovan Milinković, iz savetodavne službe iz Valjeva, iako nije zemlja gde je voćarstvo osnovna grana poljoprivrede, Republika Češka je prepoznala voćarstvo kao granu poljoprivrede koja je veoma bitna, gde je uloženo dosta novca i napora da stvore jedan moćan Institut sa savremenom opremom, gde se poseban akcenat daje na stvaranje novih sorti. Kao što smo mogli i da vidimo, izuzetno su u tome uspešni, a posebno je bitno što stvaraju sorte koje su otporne na bolesti i tako se smanjuje upotreba hemijskih sredstava u proizvodnji. Kako nam navodi gospodin Milinković, ovo putovanje je od velikog značaja, dosta su naučili i videli. Jabuke su drugačijeg ukusa nego voće iz naših krajeva, ali su lepo upakovane.

  „Jabuke su drugačijeg ukusa nego voće iz naših krajeva, ali su lepo upakovane.“

Opširnije u Agrobiznis magazinu za mesec decembar.

Agrobiznis magazin sa valjevcima u Institutu za voćarstvo Češke Republike

https://agropress.org.rs/lat/rubrike/biljna-proizvodnja/vocarstvo-i-vinogradarstvo/item/3407-agrobiznis-magazin-sa-valjevcima-u-institutu-za-vocarstvo-ceske-republike

Srodni tekstovi

Оставите коментар