Nove perspektive socijalnog zadrugarstva

Аутор: dzonioff
540 посета

Konferencija „Ja sam za socijalno zadrugarstvo“ okupila je značajan broj aktera iz javnog, civilnog i zadružnog sektora, medije, fondacije, međunarodne i bilateralne razvojne organizacije, zainteresovane za razvoj zadrugarstva socijalnog preduzetništva u formi socijalnog zadrugarstva, ravnomeran ekonomski
razvoj i održivi razvoj. Imajući u vidu kompleksnost teme i njen razvojni potencijal, multidisciplinarni pristup nam je pomogao da iz različitih uglova sagledamo trenutno stanje i razvojne perspektive socijalnog zadrugarstva u Srbiji.Tokom prvog panela predstavljeni su primeri domaće dobre prakse – opštine pioniri u razvoju socijalnog zadrugarstva Ražanj (ženska socijalna zadruga Ražanjke) i Gradska opština Crveni Krst-Grad Niš (Romska socijalna zadruga Eko aktiv), kao i opšta zadruga Darovi Lužnice koja u praksi posluje kao socijalna zadruga.
Predstavljene su komercijalne aktivnosti zadruga počev od proizvodnje prehrambenih proizvoda, uslužnog održavanja javnih površina i zgrada, do očuvanja nematerjalnog nasleđa i proizvodnje zemljanih crepulja. Paralelno sa komercijalnim aktivnostima, predstavljeni su i socijalni ciljevi zadruga koji se ostvaruju kroz: direktno zapošljavanje OSI, žena na selu i Roma u gradovima; unapređenje njihovih prihoda kroz kooperantski odnos ili sezonsko angažovanje;
unapređenje zapošljivosti kroz organizaciju obuka i realizacija humanitarnih akcija za najugroženije. (Više informacija o primerima dobre prakse možete pronaći u „Analizi efekata četvorogodišnje primene čl. 11 Zakona o zadrugama RS na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji“, koja je dostupna na linku https://bit.ly/3jf W76M)
Zahvaljujući panelistima iz Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i medijske kuće Dnevnik-Poljoprivrednik, tokom drugog panela su razmatrane socijalne potrebe i mogućnosti za veće uključivanje socijalnih zadruga u rešavanje lokalnih problema. Istaknuta je potreba da socijalne zadruge kao legalna socijalna preduzeća budu podržane i uključene u ekonomiju. Sa tim u vezi, razmatrane su mogućnosti za unapređene pravnog, institucionalnog i finansijskog okvira za njihovo poslovanje.
Socijalno zadrugarstvo u Srbiji karakteriše slaba informisanost građana, organizacija civilnog društva, komercijalnih zadruga i lokalnih samouprava, kao potencijalnih pokretača socijalnih zadruga, ali i javnog sektora i razvojnih organizacija koje imaju kapaciteta da unaprede ambijent za razvoj socijalnog zadrugarstva. Delujući u ovom pravcu, 13 organizacija, fondacija i medija potpisalo je na kraju konferencije „Memorandum za razvoj socijalnog
zadrugarstva“, među kojima su Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, Kamenica Zadružni savez Srbije, Opšti zadružni savez, AgroBiznis Magazin, Dnevnik-Poljoprivrednik, KoRSE Agro Jug, Fondacija Ana i Vlade Divac, Catalist, Eneca, SMART Koletiv i Protecta. Potpisnice memoranduma će
raditi na daljoj razmeni informacija i promociji socijalnog zadrugarstva kao značajne društvene teme.
Konferencija „Ja sam za socijalno zadrugarstvo“ realizovana je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izvor: Agrobiznis magazin 

Srodni tekstovi

Оставите коментар