Kako do para iz IPARD fondova? Ovo su odgovori na najčešća pitanja

Аутор: dzonioff
302 посета

Pokušali smo u ovom broju da potražimo odgovore na postavljena pitanja u vezi IPARD programa. Mnogima će verovatno biti lakše ako su u nedoumici, i ako žele da podnesu zahtev za IPARD. Kako se finansira investicija, da li se plaćanja vrše sa namenskog računa poljoprivrednog proizvođača.
Kako može da se finansira investicija do momenta dobijanja sredstava iz IPARD fonda?
Investicija se može realizovati iz sopstvenih sredstava, ili iz pozajmljenih izvora finansiranja (npr. krediti banaka). Pritom, predmet investicije ne sme biti
finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno ne sme biti u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja (npr. postupak ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za istu, ali kroz neki projekat ili iz budžeta JLS).
Koliko ponuda dobavljača podnosilac zahteva treba da priloži uz Zahtev za odobravanje projekta i da li mora da izabere najjeftiniju ponudu?
Podnosilac zahteva treba da priloži jednu, ili tri prikupljene ponude u zavisnosti od vrednosti investicije i to jednu ponudu za investicije do 10.000 evra, odnosno tri ponude za investicije preko 10.000 evra. Od tri prikupljene ponude jedna se upisuje u obrazac Zahteva za odobravanje projekta i tretira se kao izabrana, odnosno ponuda po kojoj podnosilac želi da realizuje investiciju. Pritom, ne mora da bude izabrana najjeftinija ponuda. Ponude međusobno moraju
da budu uporedive po sadržaju i specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva. Ne dostavljaju se jedino za realizovane opšte troškove, za koje se dostavlja račun. Kao osnovica za obračun IPARD podsticaja uzima se najjeftinija ponuda ili referentna cena ukoliko je ona najniža. Obračun se vrši za ponudu koja je izabrana od strane podnosioca zahteva i kao takva upisana u obrazac Zahteva za odobravanje projekta.
Da li se plaćanja moraju vršiti sa namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva?
Ne, plaćanja se mogu vršiti i sa drugog tekućeg računa podnosioca zahteva, ali podnosilac zahteva mora imati dokaz iz banke da je račun sa kog plaća
otvoren na njegovo ime.
Da li se vrši kontrola nad investicijom koja se realizuje uz IPARD podršku?
Da, kontrola nad predmetnom investicijom se sprovodi kao kontrola na licu mesta i to: pre odobravanja projekta, nakon realizacije investicije, a pre isplate IPARD podsticaja, kao i u roku od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja. Poslove kontrole investicije sprovodi Sektor za kontrolu na licu mesta, u okviru UAP.
Da li se u sklopu poziva za IPARD Meru 7 boduje isključivo fakultet u oblasti turizma i ugostiteljstva?
Prilikom primene postupka bodovanja i rangiranja zahteva za odobravanje projekta u okviru IPARD Mere 7, dodatnih deset bodova dobija podnosilac zahteva koji ima fakultetsku diplomu, pri čemu stečena diploma ne mora biti u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Izvor: Agrobiznis magazin 

Srodni tekstovi

Оставите коментар