Скоро 70 милиона евра за обнављање сеоске инфраструктуре

Аутор: draganadpetrovic
670 посета

Скоро 70 милиона евра у оквиру ИПАРД програма биће намењено за обнављање сеоске инфраструктуре у Србији, речено је данас Танјугу у Министарству пољопривреде.

ИПАРД 3 програм за период од 2021. до 2027. године који је усвојила Европска комисија обухвата и нову Меру 6 за инвестиције у руралну јавну инфраструктуру, за коју је алоцирано укупно 69,12 милиона евра средстава јавне подршке. Од тог износа ЕУ обезбеђује 51,84 милиона евра, а Србија 17,28 милиона евра.Корисници Мере 6 су јединице локалне самоуправе, то јест насељена места до 10.000 становника, које ће имати могућност да остваре повраћај до 100 одсто прихватљивих трошкова инвестиције за пројекте који не стварају значајну нето добит и до 50 одсто за остале прихватљиве инвестиције у руралну инфраструктуру.

Минимална вредност подршке по пројекту за водоснабдевање, управљање отпадним водама, одлагање отпада, изградњу путева и производњу енергије износи 300.000 евра, док максимална вредност подршке по пројекту износи 4.000.000 евра.

Прихватљиве инвестиције односе се на изградњу и реконструкцију, као и на набавку непокретне опреме у сектору водоснабдевања, јавне канализације и третмана отпадних вода, изградње и реконструкције путева, управљања отпадом и снабдевања енергијом.

Илустрација: Коначно ће бити решени бројни проблеми у селима пре свега водоснабдевање

На пример, прихватљиве инвестиције у управљање водама су: изградња или реконструкција система за снабдевање водом, постројења и сличних објеката (за пречишћавање, филтрирање итд).

Затим инвестиције у јавну канализацију и третман отпадних вода: јавни водовод у сеоском насељу, канализациони системи, постројења за пречишћавање отпадних вода, укључујући и припадајућу опрему.

Инвестиције у управљање отпадом: изградња (мобилне) станице за одлагање отпада, опрема за одлагање отпада, укључујући возила и контејнере за домаћинства (укључујући примарну селекцију тамо где је успостављена), депоније које испуњаваје све еколошке захтеве, места за сакупљање отпада.

У путевима: изградња или реконструкција путева који повезују локалне путеве и инфраструктуру са главним путевима, сеоским обилазницама, сеоским путевима, јавним приступним путевима до газдинстава и парцела, укључујући и изградњу саобраћајних знакова, пешачке зоне, јавну расвету, стајалишта за јавни превоз, мостове, тротоаре итд.

Путеви који се налазе у оквиру газдинства су већ подржани кроз Меру 1, те нису прихватљиви у оквиру ове мере.
Снабдевање енергијом: снабдевање села и пољопривредних газдинстава енергијом и изградња обновљивих извора енергије и топлотних постројења и инсталација.

Основу за припрему Мере 6 – инвестиције у руралну јавну инфраструктуру представљала је „Анализа капацитета јединица локалне самоуправе, изазова и могућности за коришћење средстава из ИПАРД програма, као и актуелног стања руралне инфраструктуре”, која је спроведена у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Резултати анализе показали су да је инфраструктура у насељима у руралним подручјима у знатно лошијем стању у односу на градска насеља.

Илустрација: Из архиве Агробизнис магазина

Значајни проблеми односили су се на квалитет и количину испоручене воде, недостатак прикључака на јавни канализациони систем, недовољне третмане отпадних вода и сакупљања отпада, неразвијену мрежу локалних путева.

Унапређење руралне инфраструктуре допринеће побољшању квалитета живота и услова за развој пословања у руралним подручјима, наводе из Министарства пољопривреде.

Извор: https://rtv.rs/sr_ci/ekonomija/skoro-70-miliona-evra-za-obnavljanje-seoske-infrastrukture_1323263.html

Srodni tekstovi

Оставите коментар