Расписан Други јавни позив за ИПАРД подстицаје у оквиру Мере 7

Аутор: draganadpetrovic
427 посета

Други Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања објављен је данас на интернет презентацији Управе за аграрна плаћања. Рок за подношење захтева је од 23. септембра до 17. децембра 2021. године.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови у рурални туризам који су дати у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за Други Јавни позив за Меру 7, која је обајвљена уз овај Јавни позив.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 1.763.703.000 динара. ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност. Корисник ИПАРД подстицаја може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од најмање 20.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Други јавни позив за Меру 7.

Илустрација: Инвестиције и прихватљиви трошкови у рурални туризам

Други јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања доступан је на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ и на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања на линку http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Извор:http://uap.gov.rs/raspisan-drugi-javni-poziv-za-ipard-podsticaje-u-okviru-mere-7/

Srodni tekstovi

Оставите коментар