Први конкурси за доделу средстава из ИПАРД фонда

Аутор: dzonioff
235 посета

Европска комисија је 20. јануара 2015. године, донела одлуку о усвајању предлога ИПАРД ИИ програма претприступне помоћи ЕУ за рурални развој Републике Србије за период 2014-2020. Одобрена средства за реализацију ИПАРД програма износе 175 милиона евра.

Према најавама из Министарства пољопривреде крајем ове и почетком 2018. године, биће расписани први конкурси за доделу средстава из претприступних фондова Европске уније за рурални развој (ИПАРД).

Конкурси ће се односити на доделу средстава за инвестиције у опрему и механизацију за прерађивачку индустрију и примарну производњу. У циљу успешног коришћења одобрених средстава на најављеним конкурсима кључна ће бити правилна припрема пројеката од стране пољопривредних произвођача.

Из искуства земаља које су имале прилику да користе средства претприступне помоћи за подршку руралном развоју проблеми који су се најчешће јављали приликом коришћења тих средстава од стране корисника се односе на недостатак информација и знања за припрему пројеката на локалном нивоу, недостатак финансијских средстава за кофинансирање и незаинтересованост банкарског сектора да подржи овај тип инвестиција као и нерешено стање у имовинско правним односима пољопривредних произвођача на терену. Правовремено отклањање наведених проблема и систематска подршка будућим корисницима ИПАРД средстава у припреми пројектних апликација би осигурали да се доступна средства искористе у потпуности и на најбољи начин.

Важно је напоменути да је ИПАРД програм важан и за припрему земаља кандидата за чланство у ЕУ, али и корисника средстава на терену, за много већа средства доступна пољопривредним произвођачима кроз структурне фондове када земља постане чланица ЕУ. Имајући у виду захтеве за изградњу система за спровођење и контролу реализације програма, подршка кроз ИПАРД помаже земљи у процесу приступања да буде спремна да у потпуности примени правила која важе за чланице ЕУ након ступања у чланство. То потврђују и искуства суседне Хрватске која је добила одобрење за коришћење ИПАРД програма још 2008. године.

Хрватска је као земља кандидат пре чланства у ЕУ имала на располагању око 25 милиона евра годишње за пројекте намењене руралном развоју. Тако Хрватска, као чланица ЕУ, данас на располагању из Европског фонда за развој пољопривреде (ЕАРДФ) има 330 милиона евра годишње што је десетоструко више од годишње алокације из ИПАРД програма у периоду када је била земља кандидат за чланство у ЕУ.

Сличан раст фондова бележи на пример Мађарска, која уместо 39,5 милиона из претприступних фондова (према одлуци ЕК из 1999. године), данас у периоду 2014-2020. има на располагању преко 490 милиона ЕУР годишње, док Словенија бележи раст са 6,6 милиона ЕУР (према одлуци ЕК из 1999. године) на 120 милиона ЕУР годишње у периоду 2014-2020. што је скоро двадесетоструко повећање средстава.

Извор: www.блиц.рс

Srodni tekstovi

Оставите коментар