Објављено је шта све може да се финансира из ИПАРДА 3

Аутор: Gdjakovic
401 посета

Програм Европске уније ИПАРД 3 програма намењен је као предприступна подршка Србији у евроинтеграцијама и њиме ће бити обухваћено 13 области у руралног развоја.

Како се наводи у Секторском споразуму између Владе Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније, која је планирана кроз ИПАРД 3, мере могу бити подржане у оквиру ИПАРД ИИИ програма су:

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Корисници ове мере су пољопривредни произвођачи или групе пољопривредних произвођача, било да су то физичка или правна лица и други правни субјекти у области пољопривреде (микро, мала и средња привредна друштва ), произвођачке организације задруге, удружења) одговорни за обављање делатности и финансијске инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Када корисник није власник пољопривредног газдинства на коме се спроводи инвестиција, треба закључити уговор између заинтересованих страна који укључује одредбе које омогућавају структурни утицај пројекта током најмање пет година након његовог закључења (издавања решења о исплати).

Подршка за успостављање произвођачких група

Подршка се даје произвођачким групама и организацијама, које су званично признате од стране надлежног органа државе, на основу пословног плана и биће ограничена на групе произвођача и организације које су мала и средња привредна друштва.

Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

Корисници су предузетници и привредна друштва.

Агро-еколошко-климатска мера и органска производња

Корисници могу бити пољопривредни произвођачи, групе пољопривредних произвођача и други менаџери земљишта (само ако сарађују са пољопривредним произвођачима) који, по општем правилу, на период од пет година (са могућношћу продужења).

Спровођење локалних стратегија руралног развоја – ЛЕАДЕР приступ

Корисници су локалне акционе групе које је одабрала и уговорила ИПАРД агенција.

Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру

Корисници ове мере су јединице локалне самоуправе у руралним подручјима.

Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Корисници ове мере су пољопривредни произвођачи и чланови пољопривредних газдинстава, физичка лица у руралним подручјима, произвођачке организације (као што су задруге, удружења) и микро и мала предузећа у руралним подручјима.

Унапређење обука

Корисници могу бити приватни или јавни, невладине организације, било локалне или из земаља ЕУ или из земаља кандидата за чланство у ЕУ, као и тела која организују размене и посете пољопривредним газдинствима и власницима шума.

Техничка помоћ

Корисник ове мере је ИПАРД Управљачко тело, ИПАРД агенција, управљачка структура, саветодавне службе, техничка тела, локалне акционе групе и националне руралне развојне мреже.

Саветодавне услуге

Органи или тела који пружају саветодавне услуге су корисници подршке (у смислу пријема средстава).

Органи или тела који пружају саветодавне услуге су јавне саветодавне службе, секторске организације (пољопривредне коморе), развојне агенције, невладине организације, општинска већа.

„Док приватна предузећа и консултантске куће нису прихватљиви, приватне саветодавне службе ангажоване уговором од стране Министарства, као дела националног саветодавног система, могу бити прихватљиве“, додаје се у документу.

Бесплатне саветодавне услуге пружају се пољопривредним произвођачима, сопственицима шума и микро привредним друштвима у руралним подручјима.

Подизање и заштита шума

Приватни и јавни власници земљишта и њихова удружења могу бити корисници ове мере.

Финасијски иструменти

Финансијски инструмент би могао да пружи подршку пољопривредним произвођачима, микро, малим и средњим привредним друштвима, произвођачким организацијама, јавно-приватним партнерствима, итд. према ИПАРД програму.

Подносиоци захтева за подршку из финансијског инструмента треба да буду уписани у регистар пољопривредних газдинстава или да буду признати као произвођачка група/организација у складу са националним законом.

Промоција сарадње за иновације и трансфер знања.

Корисници су оперативне групе за иновациона партнерства које се састоје од најмање три актера из различитих група, на пример, пољопривредни произвођачи, саветодавци, истраживачи, невладине организације, сопственици шума и агро-бизниса и делују у пољопривреди, шумарству, аквакултури или преради хране.

 

Секторски споразум између Владе Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке програма руралног развоја (ИПАРД ИИИ), како подсећају у Влади Србије, потписан 3. априла 2023. године у Београду и 2. маја 2023. године у Бриселу.

АПЕЛ ВОЋАРА

Србија иначе касни у вези са коришћењем средстава из ЕУ ИПАРД програма, о чему је Нова економија више пута писала, још од јесени 2021. године.

Представници ариљских малинара, недавно су сугерисали да би сфредства из ИПАРД-а могли боље да искористе уколико би им се те субвенције додељивале на основу количине воћа које произведу, пре него на основу критеријума о величини површине њихових псоеда.

Највећи проблем у овом погледу имају мала газдинства ван Војводине, јер се ту ради о уситњеним поседима, каже за Нову економију Божо Јоковић, директор Земљорадничке задруге Агро еко воће из Ариља.

ИПАРД је иначе саставни део ИПА фонда, тачније, његова компонента која се односи на рурални развој. ИПА фондови (Инструмент фор Пре-Аццессион Ассистанце, Инструмент за претприступну помоћ).

Током недавно одржане ЕУ недеље могућности представљене су могућности које Европска унија нуди грађанима, привреди, студентима, невладиним организацијама, као и медијима.

Европски комесар за проширење Оливер Вархељи рекао је тада да је Србија донела стратешки избор када је поднела захтев за чланство у ЕУ.

Он је навео да је ЕУ до сада обезбедила значајну помоћ Србији, да је развила економски и инвестициони план за Западни Балкан, који је понудио девет милијарди евра у грантовима, као и 30 милијарди евра у регионалним инвестицијама како би се унапредио саобраћај, дигитална и енергетска инфраструкутра.

Део тог плана је и модерннизација пруге Београд-Ниш, која је према његовој оцени „значајна инвестиција“.

Извор:

https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/ipard-3-donosi-subvencije-u-13-oblasti-agrara

Srodni tekstovi

Оставите коментар