SAVETI: Zaštita lucerke u zimskom periodu

Аутор: dzonioff
561 посета

Obilaskom terena proteklih dana uočeno je naseljavanje glodara na lucerištima. Preporuka proizvođačima je da obiđu svoja lucerišta izvrše prebrojavanje rupa.

Neđeljka Jekić dipl. inženjer poljoprivrede podseća da je neophodno zaštiti lucerku i u zimskom periodu i navodi da je obilaskom terena proteklih dana uočeno naseljavanje glodara na lucerištima.

Lucerka kao višegodišnja leguminoza spada u one ratarske kulture koje zahtevaju intenzivnu negu u toku čitavog perioda iskorišćavanja.

Ta nega se sastoji iz:

  • obavezne zaštite od korova,
  • redovne zaštite od insekata tokom vegetacije i
  • redovnog suzbijanja glodara.

Samo čist i zdrav usev lucerke može obezbediti visoke prinose kvalitetne kabaste stočne hrane.

Dužina eksploatacije lucerišta je 5 – 7 godina, a koliko će taj peroid zaista trajati zavisi od nege i zaštite useva.

Usev lucerke je pogodno mesto za naseljavanje različitih štetnih organizama posebno glodara na kome mogu bez ometanja razviti više generacija i obezbediti mesto prezimljavanja.

Tokom vegetacije, a naročito u jesenjem periodu kada se vrši duboka obrada zemljišta poljski miševi i voluharice masovno se sele sa okolnih oranica. Po naseljavanju lucerišta prave kolonije hrane se nadzemnim i podzemnim delovima biljaka. Na mestu ishrane ostaju gola mesta bez useva što ostavlja prostor za razvoj korova. Ukoliko se ne preduzmu mere zaštite u povoljnim uslovima mogu znatno prorediti usev ili ga potpuno uništiti.

Uočeno naseljavanje glodara na lucerištima

Obilaskom terena proteklih dana uočeno je naseljavanje glodara na lucerištima.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoja lucerišta izvrše prebrojavanje rupa.

Prebrojavanje i kategorizacija rupa

Prebrojavanje rupa se vrši na 10 probnih površina veličine 100 m2. Tri dana pre brojanja rupe se zatvore, tako da se u oceni broje samo aktivne rupe. Pri pregledu useva posebnu pažnju treba obratite na kanale i utrine u neposrednoj blizini useva kao prirodna staništa većine glodara.

Kategorizacija po broju rupa po IPS je sledeća:

1. Kategorija “vrlo niska brojnost” do 10 rupa /ha.

2. Kategorija- “niska brojnost” 10-50 rupa/ha.

3. Kategorija “srednja brojnost” 50-500 rupa/ha

4. Kategorija “visoka brojnost” 500-2.000 rupa/ha

5. Kategorija “vrlo visoka brojnost” 2.000-10.000 rupa/ha.

Suzbijanje glodara na lucerištima

Suzbijanje se izvodi ako je napad u 2. kategoriji brojnosti u zimskom periodu.

Mogu se koristiti mamci na bazi cink-fosfida i bromadiolona. U svaku naseljenu rupu uneti prepručenu količinu mamaka, pa istu nagrnuti zemljom i nagaziti. Mamke nikad ne ostavljati pored rupa zbog potencijalne opasnosti od trovanja divljači i domaćih životinja.

Izvor: www.poljosfera.rs

SAVETI: Suzbijanje glodara u ozimim usevima i voćnjacima

https://agropress.org.rs/lat/rubrike/stocarstvo/sitne-zivotinje/item/3249-saveti-suzbijanje-glodara-u-ozimim-usevima-i-vocnjacima

Srodni tekstovi

Оставите коментар