Ovo su najbolji i najgori vinski trendovi u Srbiji

Аутор: dzonioff
826 посета

Koji je najbolji, a koji najgori vinski trend koji se prepoznaje i u Srbiji, istraživao je portal Vino u razgovoru sa somelijerima.

Tako je Marko Marjanović (Hrastovina) rekao da je jedan od najpozitivnijih trendova sve češće konvertovanje konvencionalnog vinarstva i vinogradarstva u organsko i biodinamičko. Dodao je da je podjednako važna i sve manja tolerancija na invazivne hemijske metode kada je u pitanju zaštita vinove loze u vinogradu i tretman grožđa u preradi.

Prema njegovom mišljenju, jedan od najnegativnijih trendova je vrtoglavo „bustovanje“ cena vina poreklom iz Bordoa i Burgundije.

Vuk Vuletić (Podrum Wine Art) je rekao da je najbolji vinski trend početak kreiranja identiteta vinskih rejona u Srbiji kroz specifične stilove i sorte najpogodnije za određene rejone, a najgori trend težnja da se izvoz vina stavi na prvo mesto, ispred prisutnosti i zastupljenosti naših vina na domaćem tržištu.

Miroslav Radojčin (Plantaže 13 Jul) rekao je da je pozitivno to što se sve više prepoznaje činjenica da vinski turizam donosi veliki benefit. Insistira se na lokalnom sortimentu, ne samo karaktera vinove loze, nego i gastronomije, sve više se forsira lokalni karakter vina.

Kao negativan utisak ističe to što restoranima i dalje, kao pre 20 godina, nestručna lica prave vinsku kartu. Dodao je i da bi valjalo primetiti da i sami vinari mogu kolektivno da naprave veći pritisak na ministarstva u vezi sa većim ulaganja u vinski turizam, u vinograde i sam kvalitet vina, odnosno da sami insistiraju na boljoj kontroli kvaliteta.

Nemanja Papić (Iris New Balkan Cuisine) kaže da je odlično to što se u prethodnih godinu ili dve veća pažnja pridaje malim, autentičnim vinarima. Smatra da je sve što se događa na vinskoj sceni dobra smernica za dalja iskustva i delovanja vinara, te da samim tim ne predstavlja nešto negativno.

Mina Majstorović (Square Nine) izdvaja vinare koji se trude da od autohtonih i lokalnih sorti izvuku nešto zaista jedinstveno. Dodaje da trend vina iz amfore u Srbiji možda uopšte nije negativan, ali ga ona ne razume.

Izvor:https://www.ekapija.com/news/2758080/koji-je-najbolji-a-koji-najgori-vinski-trend-u-srbijihttps://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3df6986bd29d54%26domain%3Dwww.agropress.org.rs%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agropress.org.rs%252Ff3009cf524a3d1%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=https%3A%2F%2Fagropress.org.rs%2Flat%2Frubrike%2Fbiljna-proizvodnja%2Fvocarstvo-i-vinogradarstvo%2Fitem%2F5889-ovo-su-najbolji-i-najgori-vinski-trendovi-u-srbiji&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=70https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.6e189c4f2b6d88c453045806323cdcf3.sr.html#dnt=false&id=twitter-widget-1&lang=sr&original_referer=https%3A%2F%2Fagropress.org.rs%2Flat%2Frubrike%2Fbiljna-proizvodnja%2Fvocarstvo-i-vinogradarstvo%2Fitem%2F5889-ovo-su-najbolji-i-najgori-vinski-trendovi-u-srbiji&size=m&text=Ovo%20su%20najbolji%20i%20najgori%20vinski%20trendovi%20u%20Srbiji%20-%20AGROPRESS%20-%20Udru%C5%BEenje%20novinara%20za%20poljoprivredu&time=1613223970637&type=share&url=https%3A%2F%2Fagropress.org.rs%2Flat%2Frubrike%2Fbiljna-proizvodnja%2Fvocarstvo-i-vinogradarstvo%2Fitem%2F5889-ovo-su-najbolji-i-najgori-vinski-trendovi-u-srbiji&via=tripplesworldhttps://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/sharebutton?plusShare=true&usegapi=1&action=share&annotation=bubble&height=20&hl=sr-YU&origin=https%3A%2F%2Fagropress.org.rs&url=https%3A%2F%2Fagropress.org.rs%2Flat%2Frubrike%2Fbiljna-proizvodnja%2Fvocarstvo-i-vinogradarstvo%2Fitem%2F5889-ovo-su-najbolji-i-najgori-vinski-trendovi-u-srbiji&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.sr.mXtGlam_4L8.O%2Fam%3DwQE%2Fd%3D1%2Fct%3Dzgms%2Frs%3DAGLTcCP-mAqCyVhqCIqLnk_bhH-FNK5gfw%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I1_1613223968336&_gfid=I1_1613223968336&parent=https%3A%2F%2Fagropress.org.rs&pfname=&rpctoken=35067515

Srodni tekstovi

Оставите коментар