Odgovor resornog ministarstva na proteste malinara

Аутор: dzonioff
509 посета

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što je to i do sada bio slučaj u svakom trenutku stoji na raspolaganju poljoprivrednicima, bez obzira o kojoj je vrsti poljoprivredne proizvodnje reč. Kada govorimo o proizvodnji jagodastog i bobičastog voća, konkretno malinama, MPŠV je u skladu sa dogovorima koji su postignuti sa predstavnicima udruženja u prethodnom periodu preduzelo apsolutno sve korake iz svoje nadležnosti. U tom smislu, na zahtev Ministarstva, Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila analizu po pitanju eventualnih formiranja kartela među hladnjačarima i donela odluku da takva, ali ni slična zloupotreba na tržištu ne postoji. Doneto rešenje je od strane Komisije, prema našim saznanjima, već dostavljeno udruženjima proizvođača maline koja su i tražila da se ispita postojanje zloupotreba. MPŠV je preduzelo i dodatne korake u delu ukidanja naknadnih kontrola prilikom izvoza srpske maline zbog eventualnog prisustva Norovirusa čime je Srbija kao zemlja porekla, u delu zdravstvene ispravnosti malina, ponovo na listi potpuno sigurnih izvoznika. Ministar je formirao i u okviru ministarstva i posebno telo za malinu što je i bio jedan od uslova proizvođača na poslednjem sastanku koji je održan u Vladi RS. Iako je tokom svih sastanaka više puta ponovljeno svim predstavnicima proizvođača maline, još jednom želimo da ponovimo da država ne može ni po zakonu odnosno svojim ovlašćenjima da određuje cenu maline, jer je formiranje iste isključivo rezultat ponude i potražnje, kako na međunarodnom, tako i na našem tržištu.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao institucija čija je nadležnost da pomogne u delu same proizvodnje poljoprivrednih proizvoda još jednom poziva i apeluje na predstavnike malinara da formiraju jedno krovno udruženje ili asocijaciju koje će okupiti sve proizvođače, jer je upravo postojanje izuzetnog velikog broja udruženja prepreka da ostvare svoje interese i prilikom pregovora učine iste jedinstvenim i doslednim.

Srodni tekstovi

Оставите коментар