Kako se boriti sa štetočinama u plastenicima

Аутор: dzonioff
890 посета

Trialeurodes vaporariorum je jedan od najčešćih insekata koji se javlja na gajenim biljkama u zatvorenom prostoru. Predstavnik je ekonomski značajnih štetočina, jer pravi izuzetno velike štete na paradajzu, paprici, krastavcu, salati, jagodi i ukrasnom bilju.

Kao primarna štetočina, pravi štete sišući sokove, što ima za posledicu da biljke budu slabije, sa sitnim plodovima.

Sekundarne štete prouzrokuju gljive čađavice, koje se javljaju na mednoj rosi, koju luče ove vaši, oštećuju list, smanjujući asimilacionu površinu, što je za biljke ozbiljan problem.

Suzbijanje je izuzetno složeno i ono se izvodi tokom cele godine.

Preventivne mere za suzbijanje su: uništavanje korova u plasteniku i oko plastenika, saditi biljke koje nemaju insekte na sebi, koristiti žute lepljive ploče za utvrđivanje prisustva i brojnosti insekta.

Sa hemijskim merama počinjemo kada na 100 biljaka nađemo četiri leptira. Vrlo često se desi da ni hemijske mere ne daju zadovoljavajuće rezultate, zbog voštanog štita koji obavija telo lutke i larve, a i vrlo brzo razvijaju rezistentnost na insekticide.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da primenjuju insekticide sa različitim mehanizmom delovanja, kako bi smanjili mogućnost pojave rezistentnosti, i učinili efikasnijom primenu insekticida.

Od insekticida je preporučeno koristiti:

Chess 50WG  0,06 %      karenca 3 dana paradajz,krastavac,14 paprika

Talstar 10 EC 0,05 %      karenca 7 dana paradajz i krastavac

Decis  2,5 EC 0,05 %       karenca 7 dana paradajz i krastavac

Calypso 480 SC 0,05 %  karenca 7 dana paradajz i krastavac

Srodni tekstovi

Оставите коментар