Шта је сива пегавост листа крушке?

Аутор: draganadpetrovic
720 посета

Фитопатогена гљива проузроковач овог обољења презими у опалом лишћу. Примарне инфекције у пролеће остварују аскоспоре које се приликом падавина ослобађају из аскуса, и ношене ваздушним струјама доспевају до листова. Пошто прође период инкубације, долази до појаве симптома. На инфицираним листовима формирају се ситне пеге, неправилног обилка. Пеге су уочљиве на листовима, врло ретко на плодовима. У почетку мрке боје, касније попримају сивкасту боју. У средишњем делу пега образују се пикниди црне боје, а по ободу пега уочава се мрко љубичаста боја. У пикнидима се образују пикноспоре.

Илустрација: На инфицираним листовима формирају се ситне смеђе пеге/ Фото: Pixabay

Оне се у повољним временским условима, у условима падавина ослобађају, расејавају капима кише и ваздушним струјама, и остварују секундарне инфекције током вегетације. На једном листу може се уочити већи број пега. Приликом јачег напада долази до спајања пега, услед чега настају веће некротичне површине. Може доћи и до преврене дефолијације, опадања лишћа. Овакве биљке дочекају зиму ослабљене што може за последицу да има слабији род наредне године.

Илустрација: Болест може нанети озбиљне штете/ Фото: Pixabay

Значајне штете могу настати у расадничкој производњи. Такође, у засадима малих површина, на окућницама, где није интензивна производња и не спроводи се адекватна заштита фунгицидима. Сакупљање и уништавање опалог лишћа у јесењем периоду, је значајна непестицидна мера, с обзиром на чињеницу да патоген презими у опалом лишћу. Овом мером смањује се инфективни потецијал патогена за наредну вегетацију. Што се тиче хемијских мера заштите, фунгицидним третманима усмереним на сузбијање најзначајнијег патогена крушке – проузроковача чађаве краставости крушке (Вентуриа пирина), успешно се сузбија и овај патоген.

Бојана Карапанџић, дипл.инж.пољ.

Извор: https://jugpress.com/poljoprivreda-sta-je-siva-pegavost-lista-kruske-mycosphaerella-pyri/

Srodni tekstovi

Оставите коментар