Утицај температурних колебања на почетак вегетације

Аутор: draganadpetrovic
363 посета

Топло време током зиме може изазвати кретање вегетације пре него што је уобичајено за наше климатско подручје.Воће је у фази мировања, али уколико температура земљишта неколико дана буде на око 5 стпенени, могу се створити услови за кретање вегетације, док се са цветањем креће када просечне дневне температуре ваздуха достигну вредност између 9 и 12 степени.

Поједине воћне врсте почињу са цветањем при нижим дневним температурама (нпр. леска на 5-8 степени ),а неке захтевају веће температуре (нпр. дуња 16 степени). Веће дневне температуре убрзавају цветање.

Разлике у почетку цветања у истим климатским подручјима могу бити значајне, а појединих година могу да износе и до месец дана.

Илустрација:Веће дневне температуре убрзавају цветање/ ФОТО: Pixabay

Најизраженији утицај на кретање вегетације у неком подручју има клима подручја и специфични микроклиматски услови рејона гајења. На сам почетак цветања великог утицаја има надморска висина, географска ширина и експозиција терена. Почетак и дужину цветања условљавају температурни услови у периоду мировања, а посебно у периоду преласка из фазе мировања у почетак кретања вегетације. Промене у расту и развитку генеративних органа почињу бубрењем генеративних пупољака, тј. са почетком кретања вегетације.Почетак бубрења пупољака остварује се по завршетку периода мировања воћака и условљен је температурним условима. При нижим температурама почетак бубрења пупољака одвија се спорије док га више температуре убрзавају. За сам процес почетка бубрења пупољака потребно је од 24 до 48 часова. Када процес бубрења започне не може се више зауставити, једино се његова динамика може мењати у зависности од еколошких услова.

Илустрација: Процес почетка бубрења пупољака не може се зауставити/ ФОТО: Pixabay

У овом периоду почиње кретање сокова од корена и старијих делова стабла ка млађим. Почиње процес тзв. раскаљивања стабала и он настаје услед повећаних дневних температура. У годинама када су изражена већа температурна колебања долази до оштећења стабала услед загревања у виду пуцања коре на стаблу и оштећења на цветним пупољцима у виду измрзавања.

Извор: дипл. инж. Снежана Драгићевић-Филиповић, ПССС Чачак

Извор: https://www.agrotv.net/uticaj-temperaturnih-kolebanja-na-kretanje-vegetacije/

Srodni tekstovi

Оставите коментар