Добре вести за пољопривреднике у Лучанима

Аутор: draganadpetrovic
526 посета

У Лучанима је одржана 78. седница Општинског већа општине Лучани на којој је, између осталих, донета одлука о одређивању зона инајопремљеније зоне на територији општине Лучани којом је, овај пут, значајно умањен порез за пољопривредна земљишта а која су до сада била у првој зони. Наиме, општина Лучани је у претходној години забележила промет земљишта, и до три пута већој цени од досадашње, а за намену изградње ауто пута или индустријске зоне.
Према законској регулативи, то би значајно подигло цену пореза за пољопривредно земљиште у тим деловима насељених места, а то су: Дљин,село Лучани,село Гуча,Ђераћ, Крстац, Лисице и Турица. Зато је Општинско веће заузело став да се наведена подручја пренесу из прве у другу зону и самим тим, за ова пољопривредна земљишта се значајно умањи припадајући порез.
Иначе, на територији општине Лучани се одређују четири зоне, а у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности и делатностима.
Одлуком се одређује зона један, која обухвата непокретности које се налазе на подручју насељених места градског карактера и то: Лучани (варошица), Гуча (варошица), део насељеног места Дљин, насељено место Лучани, односно индустријска зона.
Зона два обухвата све непокретности које се налазе на подручју насељених места: Лучани (село), Гуча (село), Дљин, Ђераћ,Крстац,Лисице, Пухово, део насељеног места Турица, део насељеног места Вича, део Котраже.
Зона три обухвата непокретности које се налазе на територији насељених места:Део села Лучана,села Гуче,Виче,Котраже,Турице,Кривача,Горачићи,Граб,Вучковица, Милатовићи, Губеревци, Тијање, Зеоке, Рти, Доња Краварица, Горња Краварица, Живица, Рогача, Лис, Марковица, Негришори и Ртари.
Зона четири: обухвата све непокретности које се налазе на територији насељених места Дучаловићи, Каона, Горњи Дубац, Доњи Дубац.

Илустрација: Мањи порез за пољопривредно земљиште

На 78.седници Општинског већа усвојен је и извештај о извршењу буџета општине Лучани за период 01.01.-30.09.2021. године у којем је остварен буџетски суфицит од 13 милиона динара, а општина Лучани нема кредитних задужења. Укупни приходи и примања буџета општине Лучани у овом периоду остварени су у износу од око 558 милиона динара и већи су за око 23 одстоу односу на исти перид прпотекле године. Највећи део прихода чине порески приходи 66 одсто и трансфери 27 одсто.
Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2021. године износе 545 милиона динара и мање су извршени у односу на план за око 20 одсто у односу на исти период протекле године а највеће учешће у укупним расходима и издацима имају бруто плате буџетских корисника 17 одсто, одржавање путева 10 одсто, дотације и трансфери осам одсто, текуће субвенције за пољопривреду 4,5 одсто, одржавање јавних површина пет одсто.
На седници су усвојени извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље и ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01.01.-30.9.2021.године. Усвојен је и предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Лучани. Дата је сагласност на извештај о раду за радну 2020/21 годину и усвојен годишњи план за 2021/22 годину предшколске установе „Наша радост“ Лучани, као и развојни план ове установе за период 2021-2024. године.
О свему напред наведеном, коначну одлуку ће донети одборници Скупштине општине Лучани на седници која је заказана за уторак, 23. новембар.

Извор: http://www.glaszapadnesrbije.rs/590645/Manji-porez-za-poljoprivredno-zemlji%C5%A1te/

Srodni tekstovi

Оставите коментар