Предности јесење садње и како изабрати саднице воћа

Аутор: draganadpetrovic
263 посета

Воћне саднице се могу садити од јесени и опадања лишћа у растилу, током зиме када су температуре изнад 0⁰Ц и до почетка кретања вегетације у пролеће.
Предност јесење садње огледа се у бољем калусирању пресека на кореновим жилама и обнови кореновог система тако да до почетка вегетације у пролеће саднице посађене у јесен имају бољи пораст, већи је избор садног материјала током јесени, избегава се трапљење садница и могућност оштећења садница у трапу. Каснија садња током пролећа изискује обавезно заливање уколико наступи сушни период, код садница малине током пролећне садње већа је могућност оштећења адвентивних пупољака на корену.

Садњи воћки претходи избор парцеле, агрохемијска анализа земљишта, агромелиоративно ђубрење, припрема земљишта, обележавање садних места и копање јамића за садњу.
Избор воћне врсте и сорте зависи од положаја парцеле и агроклиматских услова тог подручја. Одређивање размака садње зависи од воћне врсте, сорте, подлоге, система гајења,расположиве механизације, нагиба и експозиције терена.

Како и када треба садити воће ако је сушна јесен као ова?

Обележавање садних места обавља се након припреме земљишта а копање јамића , отварање бразди за садњу малине или прављење банкова за малину и јагоду најбоље је урадити непосредно пред садњу. Копање јамића се може обавити ручно или машински. Ручно копање јамића је квалитетније, али спорије и скупље, а димензија јамића зависи од квалитета претходно обављене припреме земљишта тј. на добро припремљеним парцелама могу се копати јамићи мањих димензија. Након обављене садње саднице обавезно заштитити од дивљачи постављањем пластичних мрежица око сваке воћке или ограђивањем целог засада оградом од плетене жице.

За интензивно гајење воћака, једно од најважнијих предуслова је обезбедити одговарајући садни материјал. Саднице морају бити прве класе, гарантоване сорте и подлоге и да одговарају стандардним прописима. Од њих у највећој мери зависи развој воћака. Саднице би требало благовремено набавити, а за заснивање већих воћњака најбоље је уколико се обавезе између купца и произвођача садница регулишу много раније од времена садње. У извесним случајевима могућа је производња садница на самом газдинству. На тај начин стартно заснивање засада је знатно јевтиније, чиме су трошкови укупне инвестиције значајно мањи, а производе се и жељене сорте на тачно предвиђеним подлогама. За јабуку, крушку, орах, трешњу, вишњу, брескву, кајсију и шљиву, најбоље је изабрати једногодишње саднице, на којима није вршено никакво формирање круна.

Илустрација: Одабир квалитетног садног материјала је кључан за успех засада

При одабиру садница посебну пажњу обратити на следеће:

  • да сорта и подлога одговарају
  • на старост садница
  • на здравствено стање садница
  • њихову развијеност
  • развијеност корена
  • евентуалне механичке повреде
  • начин вађења
  •  паковање и транспортовање
  • поједине особености производње садница

Идентичност сорте подразумева да сорта и подлога одговарају ономе што се купује. Свака грешка учињена у том погледу, неповољно се касније одражава. Идентичност подлоге још је важнија. Узраст садница воћака такође је значајан чинилац квалитета. У пракси се користе једногодишње саднице, а много мање су погодне двогодишње и вишегодишње саднице, које се отежано примају. Једногодишње саднице су мање развијене и са мањим повредама приликом садње, па је код њих знатно већи проценат примљених. Осим тога, оне у првој години брже расту, круна се лакше формира на жељену висину и мање се клате и повијају под дејством ветра.

Здравствено стање садница за њихово даље успевање има изузетан значај. Оне не смеју бити заражене вирусним обољењима, морају бити потпуно здраве, без знакова обољења, поготово од рака корена, који се препознаје по израслинама на жилицама корена. Такође, саднице не смеју бити механички оштећене ( дејством природних непогода или на неки други начин), већ морају у свему испуњавати норме прописаног квалитета.

Дипл.инж.Силвија Хоџић

Извор: Агробизнис магазин и ПССС

Srodni tekstovi

Оставите коментар