Обрадовали се воћари: 100 милиона динара за подизање засада и заштиту од непогода

Аутор: draganadpetrovic
540 посета

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. години.Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у АП Војводини у 2022. години.

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ до 100.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Илустрација: Улагање у воћарску производњу

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 7.300.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 155.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 259.000,00 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену – НУЛТА КОНТРОЛА.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване после 1. јануара 2021. године.

Конкурс је отворен закључно са 18.02.2022. године.

Извор: https://www.agrotv.net/pokrajina-izdvojila-100-miliona-dinara-za-podizanje-zasada-i-zastitu-od-nepogoda/

Srodni tekstovi

Оставите коментар