Како обезебдити квалитетну воду за наводњавање

Аутор: Gdjakovic
305 посета

Често се срећемо са термином , EC воде за наводњавање, кажу нам стручњаци да треба проверити поред PH и EC воде за наводњавање. Неко нам каже да је то уствари битнија ставка у анализи воде од PH док неко тврди да је потпуно небитна.
EC –Електрични Кондуктивитет, представља меру електро-проводљивости раствора и изражава се у јединицама µS/cm – микро сименс по центиметру, mS/cm – мили сименс по центиметру, dS/m – деци сименс по метру. То је уствари бројно изражена способност испитиваног узорка воде да проводи струју.

EC –Електрични Кондуктивитет, представља меру електро-проводљивости раствора и изражава се у јединицама µС/цм – микро сименс по центиметру, мС/цм – мили сименс по центиметру, дС/м – деци сименс по метру. То је уствари бројно изражена способност испитиваног узорка воде да проводи струју.

 

 

1 dS/m = 1 mS/cm = 1000 µS/cm  односно 1 µS/cm = 0,001 mS/cm

Када је вода чиста без икаквих растворених супатанци природно проводи стују, апсолутна чиста вода има проводљивост 0,055 µS/cm

Цео регион кубури са малинама

Електро-проводљивост воде потиче од растворених соли и директно зависи од количине реастворених јона у њој. На пример дјубриво амонијум-нитрат уколико га додамо води,

 NH4NO3 čvrsto + H2O →( NH4+)  + (NO3-)

у води сада имамо амонијум јоне који су позитивно наелектрисани и нитратне јоне који су негативно наелелктрисани, а када имамо наелектрисане супсатанце ето нам проводника за струју. Што више наелектрисаних супстанци бољи проводник.
Већина биљних хранива су у облику соли која је додата у води. EC нам може дати оријентациону слику о општем садржају јонских хранива у води за заливање. Што је више јона , једног или више различитих једињења, присутно у води то је већа вредност EC. Али исто тако нам може дати лажно повољан или неповољан резултат, на примеру морске воде услед присуства веће количине NaCl – натријум хлорида,

 NH4NO3 čvrsto + H2O →( NH4+)  + (NO3-)

односно кухињске соли, EC може бити и милион пута већа од чисте дејонизоване или дестиловане воде. И овде имамо јоне натријума који су позитивно наелектрисани и јоне хлора који су негативно наелектрисани и опет што више наелектрисања већа проводљивост струје. Односно боље поредјење би било уколико у чашу дестиловане воде додамо кашичицу кухињске соли EC ће знатно бити повећан , али то не значи да је та вода изузетно богата хранљивим материјама за биљку, већ је токсична за биљку.
Размотрићемо још један драстичан пример . Уколико у дестилованој води растворимо со уранијум – хлорида до прихватљиве вредности EC, односно имамо дестиловану воду и додамо мало уранијум хлорида и дамо неком да нам провери вредност EC и он нам каже да је на основу тог параметра вода изузетно добра за заливање.

Нега засада вишње и трешње

Значи EC нам даје податак о присутности јонских једињења, он не разликује токсично од корисно.
Различите биљке у различитом узрасту и фазама развоја различито подносе EC вредности. Тако према неким страним ауторима за младје тек посадјене биљке и саднице не би требала вредност EC да прелази 0,75 dS/m, док за старије усеве може ићи до 1,5 dS/m.

Без обзира што се ради о хранљивим супстанацама, не треба ићи у крајности и претеривати са дјубривима у системима за заливање, боље је чешће по мало него одједном већа количина, боље већа количина блажег хранљивог раствора који се лагано пушта у заливни систем и разредјује са текућом водом него мања количина концентрованијег хранљивог раствора који се брзо пропусти кроз заливни систем и приликом мешања са текућом водом даје веће вредности EC.

Обезбедите редовну и добру родност ораха

Приликом упоредјивања података датих у различитим анализама треба обратити пажњу на јединице, веома често на различитим форумима и саветовањима се говори о вредностима EC без наводјена јединица, тако да се на неким сајтовима налази податак да је најбоља вредност EC 0,5 али није наведено чега односно да ли је то изражено у µS/cm, mS/cm или dS/m, па је тешко упоредјивати податке.
Типични мерач за EC се сатоји од две електроде које се урањају у узорковану воду. Мерачи за EC су једноставни и данас се могу купити у свим боље снабдевеним пољопривредним апотекама, продавницама хидропонске опреме, продавницама баштованске опреме.

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар