Obaveštenje o promeni imena kompanije

Аутор: Gdjakovic
398 посета

U ime Certis Belchim želim da vas obavestim o značajnoj promeni u vezi sa našom kompanijom. Kao deo tekućeg procesa restrukturiranja, nakon integracije Belchim Crop Protection N.V. i Certis Belchim B.V., sa zadovoljstvom objavljujemo da će se od 15. decembra 2023. godine naziv naše kompanije promeniti iz Belchim Crop Protection SRB d.o.o. u Certis Belchim SRB d.o.o. Ovom strateškom promenom naziva u Certis Belchim SRB d.o.o. pravimo ključni korak na našem putu ka daljem rastu i sinergiji unutar industrije. Želimo da naglasimo da ova tranzicija uključuje samo promenu naziva kompanije, dok svi ostali podaci o firmi – PIB, matični broj, sedište firme ostaju nepromenjeni. Cenimo vašu posvećenost i posvećenost našim zajedničkim ciljevima, a ova tranzicija predstavlja našu težnju unapređenju našeg prisustva na tržištu uz očuvanje naših osnovnih vrednosti i vrednosti našeg zajedničkig rada.

Hvala vam za kontinuiranu podršku i vaše doprinose uspehu Certis Belchim SRB d.o.o.

https://belchim.rs/

Dear all,

On behalf of Certis Belchim, I would like to inform you of an important change regarding our company. As part of the ongoing restructuring process, after the integration of Belchim Crop Protection N.V. and Certis Belchim B.V., we are pleased to announce that as of December 15, 2023, the name of our company will change from Belchim Crop Protection SRB d.o.o. in Certis Belchim SRB d.o.o. With this strategic change of name to Certis Belchim SRB d.o.o. we are taking a key step on our way to further growth and synergy within the industry. We would like to emphasize that this transition includes only the change of the company name, while all other information about the company – VAT number, registration number, company headquarters remain unchanged. We appreciate your dedication and commitment to our shared goals, and this transition represents our pursuit of enhancing our market presence while preserving our core values and the value of our work together.

Thank you for your continuous support and your contributions to the success of Certis Belchim SRB d.o.o.

Vladimir Vasojević

Country Manager – Serbia, Montenegro, North Macedonia, Albania

Početna stranica

Srodni tekstovi

Оставите коментар