Како да остварите право на пољопривредну пензију?

Аутор: draganadpetrovic
84 посета

Пољопривредно осигурање је обавезно осигурање, а средином прошле године је 93.117 њих било пријављено у базу ПИО Фонда, с тим што тај број има тенденцију пада.

Осигураници из категорије пољопривредника остварују право на пензију по истим условима као и сви остали осигураници, односно потребно је да имају 15 година стажа осигурања и 65 година живота за мушкарце, односно 63 године и 8 месеци живота за жене.

Просечна пољопривредна пензија износи 16.318 динара. Укупан број пензионера у Србији је око 1.646.791, са просечном пензијом од 45.740 динара, колико је износио просечан износ за фебруар 2024.

Просечан стаж пољопривредних осигураника у години када остварују право на старосну пензију је 18 година за жене и 22 године за мушкарце, просек за све категорије осигураника је 30 за жене и 32 за мушкарце. Просечан број година коришћења старосне пензије је 23 године за жене и 17 година за мушкарце, просек за све категорије пензионера је 21 година за жене и 17 година за мушкарце.

Илустрација: Пољопривредници у пензију иду са 65 година, али често настављају да раде и после тога

Ко су пољопривредни осигураници?

На сајту ПИО Фонда је објашњено ко има право да постане корисник пољопривредног осигурања. То су:

  • лица за која се, према закону, сматра да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства пољопривредника и чланови мешовитог домаћинства), ако нису осигураници запослени, осигураници самосталних делатности, корисници пензија и на школовању;
  • домаћинством, у смислу става 1 овог члана, сматра се заједница живота, привређивања и трошења прихода остварених радом њених чланова, без обзира на сродство;
  • обавезно је осигуран носилац пољопривредног домаћинства, односно најмање један члан домаћинства, док се остали чланови домаћинства могу осигурати, под условима прописаним Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

За горе наведене категорије осигураника својство осигураника стиче се даном почетка и престаје даном престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности, односно обављања уговорених послова. Оно се не може стећи пре навршених 15 година живота и утврђује се на основу пријаве на осигурање и одјаве са осигурања.

Лица старија од 15 година која не припадају наведеним категоријама осигураника могу да се укључе у осигурање по члану 15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању и тако обезбеде права из ПИО. Својство осигураника по основу укључења у обавезно осигурање стиче се даном подношења захтева, а изузетно, на захтев, најраније 30 дана пре подношења захтева. Својство осигураника престаје даном за који се лице у захтеву определи.

Приликом подношења захтева за укључење у обавезно осигурање ово лице се опредељује за једну од 13 понуђених основица на коју ће плаћати допринос за пензијско и инвалидско осигурање. Лице укључено у обавезно осигурање може у току трајања тог осигурања мењати основицу на коју плаћа допринос. Није прописано ограничење колико пута се може поднети захтев за измену основице.

Илустрација: Уплата пореза и доприноса ( пензијско и инвалидско осигурање) није у надлежности ПИО, већ Пореске управе

Две опције наплате доприноса

Постоје две опције за плаћање доприноса за пољопривреднике, пише Агротв:

– Или да наплата доприноса буде сразмерна површини коју газдинство обрађује или годишњем приходу. Они објашњавају да то – колика це бити пензија пољопривредника – зависи од дужине улагања и висине основице на коју су плаћени доприноси. Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање прописана је основица на коју они плаћају допринос, а највећи број осигураника пољопривредника мора допринос да плаћа на најнижу основицу која је прописана тим законом.

Важно је нагласити да уплата пореза и доприноса (па и за пензијско и инвалидско осигурање) није у надлежности ПИО, већ Пореске управе.

Пореска управа објавила је обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2023. годину на основу ког је утврђена месечна основица доприноса за пољопривреднике у износу од 35.025 динара и годишња основица доприноса у износу од 420.300 динара, податак је који преноси Нова економија.

Исплата пољопривредних пензија

Према актуелном календару ПИО Фонда, исплата пољопривредних пензија за март била је 5. априла, а корисници су је могли подићи на шалтерима Поште Србије или добити преко текућих рачуна и на кућне адресе.

Извор: https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/procitajte-ovde-kako-da-ostvarite-pravo-na-poloprivrednu-penziju-sve-vazne

Srodni tekstovi

Оставите коментар