90 милиона за пластенике у Војводини, ово су услови

Аутор: draganadpetrovic
393 посета

Покрајински секретаријат за пољопривреду објавио је конкурс за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору за шта је обезбедио 90 милиона динара.Секретаријат ће бесповратно сносити трошкове у висини од 60 одсто вредности инвеситиције односно 70 одсто за посебне категорије пољопривредника, а то су они који су газдинства регистровали на подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди, имају сертификат о органској производњи, жене носиоци газдинства и млађи од 40 година.

Новац се може добити са куповину комплетног пластеника, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење, системе за наводњавање кап по кап, за прихрану, системе за загревање и столове за производњу расада. Укупно се може добити 2,1 милион динара, без ПДВ, односно за посебне категорије пољопривредника 2.310.000 динара, а минимално 60.000 динара.

Разматраће се и пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова једнака или већа од 100.000 динара без ПДВ, а биће прихваћене оне инвестиције које су остварене од 1. јануара ове године, као и оне пријаве за које је поднет захтев за нулту контролу почев од обавештења 15. новембра 2022. године.

У конкурсу је посебно назначено да Покрајински секретаријат за пољопривреду може Пољопривредној стручној и саветодавној служби наложити контролу инвестиција на терену – нулту контролу, ради утврђивања затеченог стања на терену. Неће бити прихваћене инвестиције започете пре контроле.

 

Илустрација: Секретаријат ће бесповратно сносити трошкове у висини од 60 одсто вредности инвеситиције односно 70 одсто за посебне категорије пољопривредника

За изградњу комплетног пластеника (алуминијумска или поцинкована челична конструкција) са вишегодишњом, вишеслојном фолијом максимално се може добити 1.500 динара по квадратном метру односно 1.650 динара по квадрату за посебне категорије пољопривредника, али та сума не може бити виша од од милион и по динара односно 1.650.000 динара.

Највише новца 80 динара односно 90 динара по квадратном метру суфинансираће се вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника, фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте и мреже за сенчење.

По овом конкурсу се може добити 90 односно 100 динара по квадратном метро за системе за наводњавање кап по кап и системе за микрокишњење, и за то се даје највише 90.000 динара односно до 100.000 динара.

Систем за наводњавање – опрема за фертиригацију, филтрирање и пумпа за наводњавање бесповратно се финансира до 30.000,00 динара појединачно за сва три типа опреме односно највише 33.000 динара за посебне категорије пољопрвредника

Столови за производњу расада (алуминијумски, са кадама и вентилом за пражњење) финансирају се максимално 5.600 динара по квадратном метру односно 6.500 динара по квадрату за посебне категорије, али се не може добити виш од 560.000 динара односно 650.000 динара.

Илустрација: Конкурс је отворен до 7. априла 2023.

Максималан износ бесповратног новца за систем за загревање износи 1.500 динара по киловату односно 1.650 динара киловат за посебне групе пољопривредника. Највиша сума за ову намену је превдиђена у износу до 600.000 динара односно до 660.000 динара.

На конкурс се могу јавити физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава и правна лица – предузетници носиоци пољопривредних газдинстава уписана у регистар пољопривредних газдинстава, у активном статус, затим привредна друшта земљорадничке друге и сложене задруге.
Конкурс отворен закључно са 7. априлом

Конкурс је отворен до утрошка новца закључно са 7. априлом 2023. године

Пријаве се могу слати поштом на адресу Покрајински секретаријат за пољопрвреду,водопривреду и шумарство , Булевар Михајла Пунина 16, 21000 Нови Сад , или лично предати на писарници радним данима од 9 до 14 цасова.Потребно је написати “Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме у застиценом простору у 2023. години”.

Информације се могу добити и телефоном на број 021 487 – 4413 од 10 до 14 часова.Текст конкурса , обаразац пријаве и правилник могу се преузети на званичној интернет страници Покрајинског секретарија за за пољопривреду www.psp.vojvodina.gov.rs

Извор: https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/za-plastenike-u-vojvodini-spremno-90-miliona-dinara-14-03-2023

Srodni tekstovi

Оставите коментар