Још више пара за пољопривреду

Аутор: dzonioff
230 посета

Банца Интеса је 2017. године повећала износ нових пласмана регистрованим пољопривредним газдинствима за 33,3 одсто у поређењу са претходном годином, са 35,4 милиона на 47,2 милиона евра на крају године.

Поред тога, банка је остварила и раст броја нових кредита од 18,3 одсто, са 8.000 на 9.452 на крају 2017. године, и повећала број кредитираних клијената за 49,4 одсто на 11.816, потврђујући своје опредељење да пружа снажну подршку сектору пољопривреде.

Као резултат успешног пословања, Банца Интеса је на крају 2017. повећала своје тржишно учешће у сегменту аграрана 14,7 одсто, у поређењу са 11,2 одсто на крају 2016. године.

„Добри резултати у овом сегменту пословања говоре у прилог персонализоване и квалитетне понуде коју нудимо пољопривредним газдинствима, као и рада на њеном сталном унапређењу, са којим настављамо и ове године. Тако смо пред почетак пролећне сетве пољопривредницима понудили кредите за набавку репроматеријала, а припремамо и повољне зајмове за подршку произвођачима који планирају да конкуришу за повратна средства из ИПАРД фондова.Такође, као банка која је претходне године одобрила готово сваки трећи субвенционисани пољопривредни кредит у Србији, намеравамо да учествујемо и у овогодишњем државном програму кредитирања аграра“, изјавила је Маја Андонов, директор Сектора за пословање са малим бизнисом Банца Интеса.

Кредити за пролећну сетву доступни су у износу од 100.000 до 5.000.000 динара, са номиналном фиксном каматном стопом од 6,5 одсто на годишњем нивоу и роком отплате који је продужен на 18 месеци. План отплате могуће је прилагодити сензонској природи посла и кредит сервисирати у виду месечних, тромесечних, шестомесечних или годишњих отплата, односно, о доспећу.

За ове кредите регистрована пољопривредна газдинства могу да аплицирају до 30.06.2018.године, без обзира да ли су клијенти Банца Интеса или не.

Репрезентативни пример:

Врста кредита                                    Кредити за пролећну сетву

Валута кредита                                   РСД

Критеријум за индексирање                Нема критеријума за индексирање

Износ кредита                                     1.000.000 РСД

Период отплате                                   18 месеци

Укупан износ за враћање                     1.071.677,00 РСД

Каматна стопа
(на годишњем нивоу)                           6,5% фиксна

ЕКС(на годишњем нивоу)                     7,24%

Трошкови који падају на терет корисника, познати су у тренутку оглашавања и улазе у обрачун ефективне каматне стопе

Накнада за обраду кредитног захтева   5.000 РСД

2 менице                                              100 РСД

Извештај кредитног бироа                    246 РСД

Уверење о стању пореских обавеза       580 РСД *

*Трошкови који падају на терет корисника, који улазе у обрачун ефективне каматне стопе, а на чију висину Банка нема утицаја. Напомињемо да се ради о оквирним (просечним) износима на које Банка не утиче, а који зависе од такси и накнада судова, Геодетског завода, премија осгиурања осигуравајућих кућа и сл.

Srodni tekstovi

Оставите коментар