Пажљиво прочитајте овај текст: Како до кредита од 400.000 евра?

Аутор: draganadpetrovic
744 посета

Кредити Светске банке за пољопривреду, вредни 50 милиона долара, ускоро би требали стићи до наших заинтересованих пољопривредника.Према предлогу правилника о подстицајима за спровођење овог гранта, за подршку ће моћи конкурисати пољопривредници – физичка лица, носиоци пољопривредних газдинстава, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге.

Дозвољен је веома широк спектар инвестиција у примарну пољопривредну производњу и прераду, најмања вредност прихватљивих трошкова је 20.000 евра, а највећа 400.000 евра.

Илустрација: Само 10 посто сопственог учешћа

Реч је пројекту за конкурентну пољопривреду, који се реализује на основу споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој. По том споразуму ће пољоприведници, односно корисници овог гранта, имати учешће од само 10 одсто. Процедура је таква да поднесу захтев Управи за аграрна плаћања, која им одобрава 50 одсто подстицаја, а да потом од пословне банке траже кредит од 40 одсто вредности инвестиције. Дакле, 50 одсто ће бити бесповратна средства, 40 одсто повољан кредит банака и 10 одсто сопственог учешћа.

Грантови се односе на пројекте за унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње, јачање веза унутар тржишног ланца, као и за диверзификацију економских активности на газдинству кроз развој старих и уметничких заната, односно домаће радиности. Тако ће се финансирати инвестиције у производњу млека, меса, пчеларства, аквакултуре, воћа, поврћа, цвећа, грожђа, осталих усева, тј, ратарских култура, те улагања у старе и уметничке занате. Минимална вредност прихватљивих трошкова у ове инвестиције је 20.000 евра у динарској противредности, а максимална 50.000 евра.

Илустрација: Инвестиције у воћарство

Такође, грантови ће се давати за пројекте који се односе на унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности. Ту улазе инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења и прераде осталих усева; инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и маркетинга млека и млечних производа, као и производа од меса. Такође, могу да конкуришу и винарије, за инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области производње и маркетинга вина, као и пчелари за инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и дораде, паковања и маркетинга пчелињих производа. Овде спадају и инвестиције у унапређење маркетинга производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани.Биће, између осталог, подржане инвестиције у изградњу и опремање објеката за пријем, манипулацију, утврђивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење, као и откуп и даљу продају зрнастих производа, инвестиције у прераду житарица, изградњу објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром, набавку нових машина и опреме за прераду житарица… Све то биће дозвољено и за уљане културе, гајено зачинско, лековито и ароматично биље…

Илустрација: Грантови и за виноградаре

Овде је најмања вредност пројекта 25.000 евра, а највећа 400.000 евра.
За оне који нису за ИПАРД
Сви подносиоци захтева, било да је реч о физичким лицима, предузетницима, привредним друштвима или задругама, морају да имају газдинства у активном статусу. Овај програм намењен је онима који не испуњавају услове за учешће на ИПАРД програму, у погледу капацитета производње, односно површина које обрађују. Тако, на пример, могу да се јаве сточари, произвођачи крављег млека, који имају до 19 млечних крава, произвођачи товне јунади до највише 19 говеда, узгајивачи који имају највише 149 оваца и коза или до 29 крмача или 99 товних свиња по турнусу… Код поврћа услов је да имају до 0,5 хектара производње биљака у заштићеном простору или до три хектара на отвореном. Могу да конкуришу воћари са највише два хектара јагодастог воћа, односно до пет хектара осталог воћа.

Када је реч о осталим усевима, максимум је 50 хектара за инвестиције у набавку нових машина и опреме, а до 100 хектара за инвестиције и набавку нових машина и опреме за наводњавање.

Извор:https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/paorima-krediti-i-do-400000-evra-09-04-2021

Srodni tekstovi

Оставите коментар