Нови Сад истражује могућности развоја пољопривреде и туризма

Аутор: dzonioff
243 посета

Савет за економски развој града подржао је на јучерашњој седници Предлог стратегије развоја пољопривреде до 2022. године, као и Предлог програма развоја туризма у Новом Саду у наредне четири године. О тим предлозима расправљаће одборнице и одборници Скупштине града на седници заказаној за петак.

Предлог стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја града Новог Сада за период 2018–2022. година, како гласи пуни назив документа, израдили су Институт економских наука и Институт за економику пољопоривреде из Београда и консултантска фирма ЦМС из Новог Сада. Документ од двестотинак страна садржи анализу стања (пољо)привреде у граду и нуди акциони план за реализацију Стратегије.

У такозваној СВОТ анализи, истичу се предности Новог Сада као саобраћајног чворишта највећег степена урбанизованости, с позитивним прираштајем, квалитетном земљом, климом, водом, с прилично великим бројем земљорадничких задруга, изузетним условима за повртарство и слично. Ипак, постоје и негативни аспекти, као што су „испошћавање“ земљишта, прекомерна сеча шума, мање учешће пољопоривреде у БДП-у града у односу на државни просек, недовољно учешће воћарства, повртарства и виноградарства, мањак специјализованих задруга за одређене области пољопривреде, развој инфраструкутре која не прати развој града и слично…

Стратегија нуди одређена решења за уочене проблеме, те се тако, кроз акциони план, предлажу и одређене мере које би требало да доведу до конкуретне пољопривреде која би повећала приходе пољопривредницима и увећала производњу, уједно чувајући природне ресурсе и развијајући приградска насеља и квалитет живота у њима. Прва група мера односи се на образовање и преношење знања локалним пољопривредницима, док друга подразумева оснивање службе за стручну и техничку помоћ пољопривредницима која би имала канцеларије у месним заједницама. Предвиђени су и подстицаји за сертификовање производње и производа, али и њихов пласман на тржишту. Стратегија истиче и важност редовне анализе земљишта, а потом и сугерише подршку за развој газдинстава с младим пољопривредницима и укључивање жена у производњу.

Од инфраструктуре, Стратегија се фокусира на атарске путеве, те се наглашава да их је неопходно добро одржавати и изградити отресишта на излазима на асфалтне путеве. Ту су и подстицаји за очување биодиверзитета, увођење „Лидер“ приступа у развоју локалних заједница, повећање органске производње, управљање ризцима и слично…

извор : https://www.dnevnik.rs 

Srodni tekstovi

Оставите коментар