Европска комисија усвојила ИПАРД III програм Србије за период 2021 – 2027.

Аутор: draganadpetrovic
457 посета

Одлуком Европске комисије од 09. марта 2022. године, усвојен је ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021 – 2027. године. Финансијски допринос Европске уније за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски период и износи 288 милиона евра.

Инвестиције које ће бити подржане ИПАРД III програмом односе се на набавку опреме и машина, изградњу и реконструкцију објеката. Крајњи циљ ових улагања јесте, пре свега, достизање европских стандарда у области хигијене, безбедности хране, добробити животиња и заштите животне средине, оснаживање пољопривредних произвођача за пласман производа на тржиште ЕУ, као и припрема за коришћење европских фондова који ће домаћим пољопривредним произвођачима и прерађивачима бити доступни ступањем у чланство EУ.

Илустрација: Мере се односе и на побољшање услова у којима се држе животиње

Мере које ће бити подржане ИПАРД III програмом Републике Србије за период 2021 – 2027. године:

Мера 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;
Мера 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства;
Мера 4: Агро-еколошко-климатске мере и мера органске производње;
Мера 5: Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ;
Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру;
Мера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања и
Мера 9: Техничка помоћ (подршка Управљачком телу у спровођењу ИПАРД програма).

Поред мера које су већ биле акредитоване кроз ИПАРД II програм, ИПАРД III програмом предвиђено је увођење нових мера које ће додатно повећати искоришћење додељених средстава, као и нових сектора, нових лимита финансијске подршке, нових специфичних критеријума у вези са површином и бројем животиња.

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/evropska-komisija-usvojila-ipard-iii-program-republike-srbije-za-period-2021-2027-godine/

Srodni tekstovi

Оставите коментар