У 2021. идентификовано нових 1.319 парцела напуштеног државног пољопривредног земљишта

Аутор: draganadpetrovic
400 посета

Ове године идентификовано је 1.319 парцела напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву у дванаест јединица локалних самоуправа, а таква врста анализа спроводи се у циљу што бољег коришћења расположивих ресурса, привлачења нових инвестиција и развоја пољопривредног сектора.

Јединице локалних самоуправа у којима су споведене теренске провере у 2021. години су: Панчево, Пећинци, Љубовија, Крупањ, Сопот, Барајево, Велико Градиште, Бојник, Мали Иђош, Србобран, Бачка Топола и Дољевац.

Број парцела које су биле предмет теренске провере је 1.806 односно 1.572 хектара, од којих је пронађено 1.319 парцела које су напуштене. Анализе су показале да је у градским општинама Града Београда, Панчеву и Великом Градишту идентификовано највише напуштених парцела које могу да се ставе у функцију пољопривредне производње, док Србобран нема запарложеног државног пољопривредног земљишта.

Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву спроводи се у оквиру пројекта „Јачање руралне конкурентности и продуктивности у агробизнис сектору“ који Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP).

Илустрација: За три године идентификовано је преко 2.000 напуштених парцела

До сада, након три године реализације тог пројекта обухваћено је 29 јединица локалних самоуправа и идентификовано је преко 2.000 напуштених парцела које могу пружити додатну могућност пољопривредницима да прошире или започну рад у пољопривреди, као и потенцијалним инвеститорима у нове интензивне засаде воћа или винове лозе.

Свеобухватна анализа статуса напуштеног државног земљишта, тренутног стања парцела и важећих прописа у овој области пружиће основ за препоруке за побољшање политика које регулишу управљање напуштеним пољопривредним земљиштем.

Коришћење пољопривредног земљишта у складу са његовом наменом, а стављање у функцију неискоришћеног пољопривредног земљишта са нагласком на инвестиције у интензивну пољопривредну производњу на тим површинама представља важан циљ ресорних институција у Републици Србији, јер доприноси јачању конкурентности пољопривреде и стварању нових вредности и самим тим повећању БДП Републике Србије, што је углавном праћено и повећањем извоза у области пољопривреде.

У складу са тим, Управа за пољопривредно земљиште улаже своје постојеће ресурсе у идентификацију напуштеног пољопривредног земљишта у државној својини као великог потенцијала за привлачење нових инвестиција и развој пољопривредног сектора, пре свега у делу који се бави интензивном или органском производњом, али и пошумљавањем, као и идентификовањем површина у сврху успостављања пољозаштитних појасева.

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/u-2021-godini-identifikovano-novih-1-319-parcela-napustenog-drzavnog-poljoprivrednog-zemljista/

Srodni tekstovi

Оставите коментар