Усвојена уредба која омогућава набавку котлова и колектора

Аутор: Gdjakovic
300 посета

Влада Србије усвојила је Уредбу о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења
енергетске ефикасности у 2023. години, саопштено је после седнице. Програмом је утврђено више
циљева, уштеда енергије и њено рационално коришћење применом савремених технологија и производа
чије је коришћење економски оправдано, коришћење обновљивих извора енергије за сопствене
потребе, заштита животне средине кроз смањење емисије штетних гасова. Предвиђене су и мере
унапређења енергетске ефикасности које имају приоритет у финансирању или суфинансирању, као што су,
унапређење термичког омотрача зграде, замена термотехничких система или део система
ефикаснијим системима у згради, модернизација система унутрашњег осветљења у објектима,
уградња соларних колектора у инсталацију. Након ове одлуке Владе могуће је распистати конкурсе
за локалне самоуправе за доделу субвенција за столарију, котлове и соларне панеле. Влада је донела
и Уредбу о изменама и допунама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима
кондиторских производа за откуп млека у праху. Том мером ће се, како је наведено, подстаћи
произвођачи кондиторских производа да купују домаће млеко у праху и тиме смање притисак на
домаће млекаре које би несметано наставиле откуп млека од пољопривредника. Чланови Владе
донели су Одлуку о образовању Савета за међугенерацијску сарадњу и солидарност који има за циљ
да подстакне и укључи све релевантне чиниоце да на свим нивоима делују како би се створиле боље
могућности за активно старење и јачање солидарности између генерација. – „Рад Савета треба да
подстакне остваривање ефикасне међусобне подршке и сарадње различитих старосних група, како би
заједнички осмислили иновативна решења за подизање квалитета живота особа у старијем добу, али и
деце и младих ради јачања међусобне социјалне кохезије и солидарности – наведено је у саопштењу.
На седници је усвојена и Одлука о образовању Савета за питања старости и старења чија је основна
улога разматрање питања старења, друштвеног и економског положаја старих лица, могућности
коришћења њихових радних и стваралачких потенцијала и учешћа у развоју друштва. Влада Србије
сагласила се да се прошири подручје Слободне зоне „Шабац“ у Шапцу.

Извор:

https://24sedam.rs/biznis/finansije/209935/subvencije-za-stolariju-i-solarne-panele/vest

Srodni tekstovi

Оставите коментар