Увећана средства за Први јавни позив пројекта који финансира Светска банка

Аутор: draganadpetrovic
914 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је 22. априла текуће године Први јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2021. години. Предмет овог Јавног позива биле су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне биљне производње, у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа.

За спровођење Првог јавног позива у 2021. години, опредељена су средства у износу од 700.000.000 динара. Услед велике заинтересованости пољопривредника за коришћење бесповратних средстава која се додељују кроз Пројекат конкурентне пољопривреде Србије, исказане у броју пристиглих пријава (2.318), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси одлуку да новчана средства, која су на располагању пољопривредницима у Првом јавном позиву, буду увећана за додатних 500.000.000 милиона и сада она износе 1.200.000.000 динара. Осим тога, због промена цена у индустрији пољопривредних машина, сви подносиоци пријава на Први јавни позив, износ тражених инвестиција могу, уколико је то неопходно, променити уз адекватно образложење кроз пословни план. Дозвољен износ измене је увећање или смањење за 10% и то тако да бруто износ инвестиције не буде мањи од 20.000 евра, односно већи од 50.000 евра.

Илустрација: Нов модел финансирања познат под називом „50:40:10“

Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији је заједничка иницијатива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Светске банке који уводе нов модел финансирања, познат под називом „50:40:10“ како би се оснажили микро, мали и средњи пољопривредни произвођачи и предузећа, а унапредила пољопривредна производња и конкурентност. Укупна врeднoст инвeстициja у индивидуaлном пословном плану изнoси у динарској противредности од 20.000 до 50.000 евра, тj. минимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa oд 10.000 – 25.000 евра.

Извор: http://uap.gov.rs/uvecana-sredstva-za-prvi-javni-poziv-projekta-koji-finansira-svetska-banka/

Srodni tekstovi

Оставите коментар