Пшеница на берзи мало јефтинија, а расте промет кукуруза

Аутор: Gdjakovic
185 посета

На робно – берзанском тржишту током ове недеље забележен је раст цена кукуруза и соје, али и пад цене пшенице. Укупан обим трговања био је мањи у односу на претходну недељу за 28,87% и износио је 2.365,00 тона робе, при чему је његова финансијска вредност износила 56.781.550,00 динара (22,36% мање него протекле недеље). Највише се трговало кукурузом и пшеницом.
Кукуруз је током ове недеље био најтргованија култура и његов удео у укупном обиму промета износио је 46%. Током читаве недеље тражња је била већа од понуде. Потраживао се кукуруз са анализом на афлатоксин, као и кукуруз без анализе, али и влажнији кукуруз до 16% влаге. Посебно је била исказана тражња за кукурузом на паритету ЦПТ лука са испоруком у децембру. Купце су најчешће чинили извозници, трговци и домаћи прерађивачи. Кукурузом се трговало у ценовном распону од 16,00 до 16,50 дин/кг без ПДВ-а. Пондер цена износила је 16,34 дин/кг без ПДВ-а (17,98 дин/кг са ПДВом), што у односу на претходну седмицу представља раст цене од 2,11%. Трговало се такође и кукурузом на паритету ЦПТ купац по цени од 17,20 дин/кг без ПДВ-а, као и кукурузом род 2022. године на паритету ЦПТ купац по цени од 17,00 дин/кг без ПДВа.
Када је у питању пшеница, она је у укупном обиму промета учествовала са уделом од 42%. Почетком недеље приметна је била повећана тражња за пшеницом. Средином недеље понуда је била благо повећана, да би крајем недеље она била изузетно слаба, а тражња повећана, при чему су купци потраживали пшеницу са различитим параметрима квалитета. Пшеницом се током ове недеље трговало на јединственом ценовном нивоу од 19,20 дин/кг без ПДВ-а (21,12 дин/кг са ПДВ-ом), што уједно представља и пондер цену. У односу на седам дана раније, приметан је пад цене од 1,29%. Закључени су и берзански уговори за пшеницу са примесама до 5% на ценовном нивоу од 20,30 дин/кг без ПДВ-а.
Тржиште соје је током целе недеље било веома мирно, да би тек последњег дана у недељи дошло до повећања активности. Берзански уговори закључени су у ценовном распону од 50,70 до 51,00 дин/кг без ПДВ-а уз обрачун квалитета. Пондер цена износила је 50,76 дин/кг без ПДВ-а (55,84 дин/кг са ПДВ-ом), те је приметан раст цене од 2,68%.
Од остале робе, трговало се још и минералним ђубривом у формулацији НПК 16:16:16 у паковању 25/1 по цени од 54,66 дин/кг без ПДВ-а. У понуди се нашао и МАП 12:52 у мањим количинама по цени од 84,15 дин/кг без ПДВ-а.
Сунцокретова сачма са 33% протеина нудила се у току недеље по цени од 30,20 дин/кг без ПДВ-а.

Цене пољопривредних производа пале за 25,5% у односу на прошлу годину

Извор: http://proberza.co.rs, СТИПС

Srodni tekstovi

1 коментар

Цене пољопривредних производа пале за 25,5% у односу на прошлу годину | Удружење новинара за пољопривреду 13. новембар 2023. - 14:54

[…] Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства, према подацима РЗС у септембру, у односу август, у просеку су смањене за 4,9 одсто. И у том периоду, посматрано по главним групама производа, највећи утицај на пад цена је забележен у групама жита и то за минус 11,6 одсто и индустријско биље за минус 5,5 одсто. Статистички подаци показују и да су цене произвођача п… […]

Одговори

Оставите коментар