Почиње ванредна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Аутор: dzonioff
220 посета

Појачане контроле јаја, рибе и меса пред ускршњи празник


У време наступајућих ускршњих празника, а услед повећаног промета хране животињског порекла, нарочито рибе и јаја, ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, поред редовних инспекцијских надзора, спроводе и ванредне односно координисане контроле, свих места на којима се прометује храна животињског порекла у 25 округа Републике Србије.


Ове контроле се планирају и изводе у складу са анализом ризика, са посебним освртом на места на којима се у празничне дане очекује већа понуда, али и потражња.


Конкретно, што се тиче конзумних јаја која се стављају у промет у објектима за промет на мало и зеленим пијацама, ветеринарска инспекција контролише порекло, следљивост у производњи, спровођење дијагностичких испитивања јата која се користе за производњу конзумних јаја као и параметара безбедности конзумних јаја као хране, услове чувања, складиштења, и излагања продаји, рокове употребе и декларисање.
Ветеринарски инспектори су током првог тромесечја 2018. године извршили 1.200 редовних и ванредних инспекцијских надзора у објектима за промет на мало који су ризични. Током контрола утврђено је 262 неусаглашености, донето 257 решења за отклањање неусаглашености и поднето је 119 пријава надлежним прекршајним судовима због кршења одредби Закона о безбедности хране.


Из разлога небезбедности по потрошаче (храна без доказа о пореклу, неправилне декларације, неправилни услови чувања, протекао рок трајања и сл.) у овом периоду искључено је из промета и нешкодљиво уништено 1.345 килограма меса и производа од меса, 706 литара млека и производа од млека, 11.199 килограма рибе и производа од рибе и 460 јаја и производа од јаја.
Ветеринарска инспекција у оквиру својих редовних активности и у складу са овлашћењима, врши стални надзор у објектима за производњу, прераду, складиштење и промет хране животињског порекла – специјализованим малопродајним објектима (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа), продавницама деликатеса, самопослугама, мегамаркетима, ресторанима, посластичарницама, киосцима брзе хране и зеленим пијацама.


Апелујемо на потрошаче да храну купују на местима која су за то регистрована и храну која је прописно декларисана, односно да се понашају са „пажњом доброг купца“, али и да пријаве сваку сумњу на неправилност надлежној ветеринарској инспекцији како би могли предузети законом прописане мере и санкционисати субјекте у пословању са храном код којих се те неправилности утврде.
Контакт адресе, бројеви телефона и адресе електронске поште одсека ветеринарске инспекције у Управним Окрузима се налазе на интернет страницама Управе за ветерину
http://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/kontakti/167

Srodni tekstovi

Оставите коментар