Погледајте податке о сточарској производњи од 2012. до 2021. године

Аутор: Gdjakovic
589 посета

Сточарска производња током 2021. године наставља се тенденција смањења бројног стања стоке у свим категоријама животиња, осим код оваца, где је забележен благи раст. Најзначајније смањење бележи се код броја грла свиња, који је у односу на 2020. годину смањен за 3,9%, чиме је заустављен опоравак, након значајног пада сточног фонда у свињарству 2018. године. Нарочито је забрињавајућ податак да је број крмача у 2021. години смањен за 4,3% у односу на претходну, чиме је достигнут минималан број крмача у последњих десет година.

Број грла говеда, свиња, оваца и коза (мил. грла); 2012-2021

Када је реч о говедарству, у овом сектору број грла је у 2021. години смањен за 2,9% у односу на претходну годину, бележићи минималан ниво у претходном десетогодишњем периоду, од 860 хиљада. За разлику од коза, чији је број током 2021. смањен за 3,5% у односу на 2020. годину, бројно стање оваца се поправило за 0,6%.

Благи позитиван тренд приметан је и код живине, с обзиром да се број кока носиља повећао током 2021. године за 1%, што указује на стабилизацију броја након пада претходне године. Број кошница континуирано расте у претходном десетогодишњем периоду, уз миноран пад забележен током 2021. године (-0,4%) у односу на претходну годину. График 19: Производња говеда, свиња, оваца и живине (прираст/жива мера; 000 t); 2012-2021 Производња у сектору говедарства током 2021. године забележила је ниво од 150 хиљада t, што је 2% мање у односу на претходну годину и најнижи ниво производње у протеклих десет година. У сектору свињарства такође је забележен пад производње током 2021. године, на нивоу од 3,8% у односу на 2020. годину, док су сектори живинарства и овчарства остварили раст производње, и то за 2,5%, односно за 1,6%.

Производња говеда, свиња, оваца и живине (прираст/жива мера; 000 t); 2012-2021

Производња свињског и говеђег меса повећане су током 2021. године за по 2,7% у односу на претходну годину, бележећи ниво од 77 хиљ. t производње говеђег и 307 хиљ. t свињског меса. На овај начин производња меса се опоравља након пада у претходних пар година. Производња живинског меса у 2021. години 3,5% је мања него 2020. године, док је овчије месо производено у истој количини као претходне године.

Производња меса (маса полутки; 000 t); 2012-2021

Производња крављег млека незнатно је смањена у 2021. години у односу на претходну (-1,5%), док је производња козијег млека остала на прошлогодишњем нивоу. Насупрот томе, производња овчијег млека повећана је у односу на 2020. годину за 11,1%, али и даље је за око четвртину нижа од просека претходних пет година.

Набавка домаће пољопривредне механизације путем робне размене

Производња млека (мил. l); 2012- 2021

 

Производња јаја током 2021. године остала је на идентичном нивоу као и претходне године, од 1,7 млрд. комада, док је производња вуне повећана за нешто мање од 2%. Када је реч о производњи меда, током 2021. године, након двогодишњег пада, производња меда забележила је ниво од 7,4 хиљ. t, што је повећање од 8,8% у односу на претходну годину.

За сточаре у Војводини још 70 милиона

Производња меда, вуне (000 t) и јаја (млрд. ком.); 2012-2021

Извор: Зелена књига МПШВ

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У ПОЉОПРИВРЕДИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2021. ГОДИНИ

www.minpolj.gov.rs 

АУТОРИ:
СЕКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПОЛИТИКУ
Mилицa Jeвтић, дипл. eкон. – уредник
Тодо Терзић, дипл. инж. – кooрдинaтoр

Srodni tekstovi

Оставите коментар