Пао број опрашене прасади у Србији за скоро пола милиона, цене у порасту, производња у кланицама у паду

Аутор: Gdjakovic
626 посета

Производња: На крају 2022. године укупан број свиња je умањен за 7% у односу на крај 2021. године. Укупан број крмача и супрасних назимица је смањен за 9% у односу на 2021. годину, док је број опрашене прасади смањен за 85% у односу на 2021. годину (за 479 хиљада).

ЗАНИМЉИВО:

У СЕЛУ ЗЛАКУСА ГРНЧАРИЈА СЕ ПРАВИ КАО У ПРАИСТОРИЈИ

Прерада: Према подацима Републичког завода за статистику у току 2022. године је заклано 5.250 хиљада грлa свиња, тј број закланих животиња је смањен за 286 хиљада (5,2%) у односу на 2021. годину. Нето домаћа производња свињског меса (t, еквивалент масе трупа) је смањена у односу на 2021. годину за 3,2%, односно бележимо умањење за 10,9 хиљада тона и нето домаћа производња је износила 329.507 тона.

Тржиште:

Домаће: Од краја 2022. године цене товљеника су у благом паду, и након пада од фебруара до априла, бележи се благи пораст цена. Просечна цена товљеника је током посматраног периода била најнижа у априлу – 235din/kg, а највиша цена била је током јануара – 270din/kg. Након периода поста је дошло и до пораста цене прасади од 16-25kg и цена је увећана са 360din/kg током марта на 500din/kg у априлу, након чега је дошло до смањења цена на 400din/kg током јуна.

Илустрација: Крмача и прасад

Због присуства вируса Афричке куге свиња у Републици Србији онемогућен је извоз живих грла свиња. Извоз свињског меса je вршен само на тржиште CEFTA земаља. У истом периоду је увоз живих грла обављан из земаља чланица ЕУ, а увоз свињског меса из земаља чланица ЕУ, Руске Федерације и Црне Горе.

Како научити штене да не цвили ноћу?

Цена свињског меса у малопродаји је у порасту од почетка 2023. године и највиши ниво бележимо у јуну. У наведеном периоду се цена свињског меса (врат, крменадла) кретала у распону од 626din/kg у фебруару до 744din/kg у јуну.

Светско тржиште: Од почетка 2023. године се бележи пораста цена свињских трупова на ЕУ тржишту. Током пролећних месеци текуће године цена свињских трупова Е класе на ЕУ тржишту је увећана са 203€/100kg на 245€/100kg, док је цена трупова S класе у истом периоду између 206 и 248€/100kg. На промене у ценама је утицало смањење броја свиња у земљама великим произвођачима као што су Немачка и Француска, док Шпанија бележи раст бројног стања.

ЗАНИМЉИВОСТИ: Како мачке наслеђују боје и шаре свог крзна?

Према подацима Economic Research Service/USDA у првој половини 2023. године је задржан обим производње каков је био током 2022. године, али се током летњих месеци очекује смањење бројног стања за око 4%, што ће се одразити на производњу у првој половини 2024. године. Очекује се повећање производње свињског меса у текућој години за 1,4% у односу на 2022. годину.

Добри чварци имају и један тајни састојак, ми знамо који

Према извештају FAO 2023 Food Outlook међународне цене свињског меса су у порасту, јер је услед афричке свињске куге (АСФ) ограничен раст производње у неколико водећих земаља извозница, укључујући Европску унију. Током 2023. године се очекује смањење производње свињског меса за 0,5 у односу на претходну годину.

Актуелно:

У циљу примене Закона о уређењу тржишта пољопривредних производа спроводи се је TW пројекат Подршка успостављању система класирања трупова у складу са ЕУ Заједничком пољопривредном политиком, који заједнички спроводе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије са надлежним институцијама Краљевине Шпаније и Републике Летоније. У оквиру наведеног пројекта је одржано више обука и испитивања од стране експерата.

Произвођачи могу да конкуришу за средства која се односе на програме подршке руралног развоја, као и на основу правилника којима се предвиђа директна подршка у сточарству, као и за средства ИПАРД програма, намењена развоју пољопривреде, а на основу јавних позива које објављује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Управа за ветерину наставља спровођење активног надзора на Афричку кугу свиња код домаћих свиња у Републици Србији.

Srodni tekstovi

1 коментар

Vlada 11. август 2023. - 10:27

Ma šta je vama ljudi!?
Stočaratvo i svinjarstvo se u Srbiji planski uništavaju godinama!
To se vidi iz nebrige države i nesposobnosti da održi fond životinja!

Одговори

Оставите коментар