Од чега се прави српска кобасица? Ово је преглед цена и производње свиња у 2021. години

Аутор: Gdjakovic
621 посета

Производња & прерада:

  • Производња: Домаћа производња бележи континуиран дефицит у односу на потребе домаћег тржишта. У другој половини 2021. године је дошло до повећања цена свиња у односу на претходни дванаесто-месечни период, али је дошло и до повећања цена сточне хране. Због Афричке куге свиња, је настављено са ограниченим/забрањеним извозом свињског меса/свиња на околна тржишта
  • Прерада: С обзиром на недостатак сировине на домаћем тржишту, како по количини, тако и по квалитету, прерађивачи увозе недостајуће количине свиња и свињског меса.  Обим увоза живих грла, као и свињског меса је изнад нивоа забележеног 2020. године.

Тржиште:

  • Домаће: Цена товљеника на домаћем тржишту у периоду јул-децембар су у порасту и она је виша у односу на прву половину 2021. године. Просечна цена товљеника је била на нивоу између 150din/kg на почетку и 185din/kg на крају посматраног периода.
  • Просечна цена свињског меса у малопродаји је такође у порасту у другој половини године. Просечна цена свињског меса (врат, крменадла) у малопродаји се кретала у распону од 474 до 536 din/kg.
  • Светско тржиште: Према подацима Economic Research Service/USDA на америчком тржишту се током 2021. године очекује повећање увоза живих грла свиња за око 25% у односу на 2020 годину, а у исто време се очекује смањење производње свињског меса за око 2% у односу на претходну годину. У 2022. се очекује повећање броја приплодних грла, као и смањење броја товних свиња за око 1% услед остављања већег броја грла за приплод.
  • Према извештају FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) у 2021. години се очекује повећање производње свињског меса у свету за 11,2% у односу на 2020. годину, када је забележен пад производње, односно очекује се производња од 122 милиона  тона. Пад у производњи, се очекује једино на тржишту Северне Америке, односно на тржишту САД, док се на осталим тржиштима очекује повећање производње, највише у Кини која је и највећи светски произвођач.
  • Цене свињских трупова на европском тржишту су у паду од јула 2021. године, а главне разлоге за то треба тражити у повећању производње на азијском тржишту, које је и највећи купац и потрошач свињског меса, као и немогућности пласмана из одређених региона ЕУ услед Афричке куге свиња.

Актуелно:

  • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је наставило са подршком произвођача кроз примену мера предвиђених Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у области директних плаћања и подршке инвестицијама, као и да у  складу са планом расписује јавне позиве за коришћење IPARD подстицаја, који су намењени за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, као и инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства.

Како до трактора ако се бавите сточарством погледајте на линку: https://bit.ly/33k6G72

Ако вам требају млекомати и други савремени уређаји ово је јавни позив за вас:

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/digitalizacija-u-stocarstvu.pdf
Овим правилником ближе се прописују подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње, услови и начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме: млекомат и робот за мужу који се први пут стављају у употребу и чији су сви саставни делови нови.

Srodni tekstovi

Оставите коментар