Нове обавезе за трговце воћем и поврћем

Аутор: draganadpetrovic
665 посета

Сви трговци воћем и поврћем мораће да се упишу у регистар који ће водити Министарство, а за то ће плаћати само административну таксу, предвиђено је предлогом Закона о уређењу тржишта пољопривредних производа.

Сама процедура уписа у Регистар трговаца воћем и поврћем биће врло једноставна и једини трошкови које ће трговци имати везано за регистрацију сводиће се само на административну таксу, наводи се у образложењу.

Међутим, издавање сертификата о усклађености са тржишним стандардима за воће и поврће биће известан трошак за привреднике.

Илустрација: Обавезан упис у Регистар

Закон регулише и уговорне односе између произвођача примарних пољопривредних производа, с једне стране, и прерађивача или откупљивача, с друге стране.

Прописано је да свака испорука појединих пољопривредних производа према откупљивачу или прерађивачу мора бити покривена писаним уговором, као и то да произвођачка организација може да преговара у име својих чланова о уговорима пре испоруке.

Закон се бавио и евиденцијом цена кључних производа.

У сектору шећера прописана је обавеза достављања података о уговореној производњи шећерне репе, податке о производњи, продаји и залихама шећера, као и податке о ценама шећерне репе и шећера, ради праћења тржишних кретања.

Илустрација: /Знаће се тачно колико је млека откупљено/ Фото:Pixabay

У сектору млека и млечних производа прописује се да су први откупљивачи сировог млека дужни да доставе податке о количини укупно откупљеног сировог млека.

У сектору дувана прописана је обавеза достављања података о ценама по типу дувана, ради праћења тржишних кретања. У сектору хмеља пољопривредни производи који се стављају на тржиште морају да имају издат сертификат о хмељу.

Влада ће поново интервенисати на тржишту

Важан део закона уређује јавне интевенције на тржишту с обзиром да је доношењем новог закона о робним резервама 2018, укинут механизам јавних интевенција.

Мере уређења тржишта обухватају: интервенције на тржишту, и то: јавну интервенцију, подршку приватном складиштењу, посебне интервентне мере, као и посебну подршку за пољопривредне производе која се односи на: мере подршке побољшања прехрамбених навика деце и омладине и оперативне програме у сектору воћа и поврћа.

Подсећа се да Републичка дирекција за робне резерве искључиво купује пољопривредне производе на тржишту у циљу обезбеђења прехрамбене сигурности становништва.

Тржишне интервенције ЕУ заснивају се на куповини производа одређеног квалитета, због чега је неопходно употребити домаће складишне капацитете, у смислу обезбеђивања довољног броја складишта на територији Србије, која могу класификовати и чувати производ према захтевима ЕУ.

Кључно је да одлуку о покретању јавних интервенција доноси Влада, да се утврђује интервентна цена која не може да буде виша од референтне цене, а која је претходно утврђена како би се осигурала транспарентност.

Илустрација: Влада ће интервенисати у слућају поремећаја на тржишту

Та је транспарентност обавезна и у погледу једнаког приступа производима интервенције и једнаког поступања према купцима, уколико се једног дана пољопривредни производи откупљени у јавној интервенцији буду пласирали на тржиште. Такође, јако је важно да се у интервентном откупу могу откупљивати само производи пореклом из Републике Србије.

Мера подршке приватном складиштењу покреће се када дође до пада тржишних цена испод референтног нивоа који, такође, претходно мора утврдити Влада. За ову, као и за меру јавне интервенције, важно је да их мора донети Влада због утицаја на буџетска средстава, а што у случају евентуалне примене може бити значајан износ.

Извор: https://www.ekapija.com/news/3309291/nove-mere-u-agraru-trgovci-vocem-i-povrcem-obavezni-su-da-se

Srodni tekstovi

Оставите коментар