Све о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг у сектору производње вина

Аутор: draganadpetrovic
419 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина у 2022. години.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге и задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације. Један од услова је да подносилац захтева буде произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино и да укупни максимални годишњи капацитет производње вина не прелази 20.000 литара.

Предмет подстицаја у складу са Правилником и овим Јавним позивом јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина.

Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и трошкове који су у потпуности реализовани у периоду од 1. септембра 2021. године, као и за оне који буду реализовани под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова, а за опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и у периоду од 1. јануара 2018. године, па до истека рока одређеног решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова.

Илустрација:Подносилац захтева мора бити уписан у Виноградарски регистар/ ФОТО: Pixabay

Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина за 2022. годину, подноси се у периоду од 15. марта до 29. априла 2022. године, закључно, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд,

Подстицаји се утврђују у износу од 60 % од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:

1) за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;

2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина – 10.000.000 динара;

3) за опште трошкове – 1.000.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

Илустрација: Србија има услове да постане озбиљна винска земља/ФОТО: Pixabay

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Све детаље Јавног позива можете погледати на следећем линку:http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/javni-poziv-vino-2022-fin.pdf

Извор:http://uap.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-investicije-u-preradu-i-marketing-u-sektoru-proizvodnje-vina-rok-za-podnosenje-od-15-marta-do-29-aprila/

Srodni tekstovi

Оставите коментар