Све о новом Правилнику за подстицаје за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Аутор: draganadpetrovic
931 посета

Министарство је донело нови Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради.Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 5.000 грла товних свиња.

Подстицји се остварују на основу захтева који се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања.

Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три захтева, пише Ало.У сточарству за тов јунади за најмање три грла товне јунади по поднетом захтеву.Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће године.

-Правно лице,
-Предузетник
-Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Илустрација: 15.000 динара подстицаја за тов јунади

Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора.

Уз захтев за подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се:
За товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), уз захтев, подноси се и уговор између власника животиње и држаоца животиња, који нарочито садржи податке о броју газдинства на којем се животиња налази, име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства, име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.

Који је износ субвенција и шта је потребно од папира:

-Јунад – 15.000 дин.
-Свиње – 1.000 дин.
-Јагњад – 2.000 дин.
-Јарад – 2.000 дин.
-откупни лист или признаница на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла
-копија међународне ветеринарске потврде (сертификата)
-за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт (образац КМ-2) издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућене на територију АП Косово и Метохија.
За више информација погледајте на сајту министарства.

Илустрација: 2.000 динара за тов јагњади

Извор: https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/drzava-daje-bespovratne-subvencije-od-minimum-15000-dinara-sat-otkucava-evo-kako-da/y0jzt8f

Srodni tekstovi

Оставите коментар