Почела штампа решења за порез пољопривредницима

Аутор: Gdjakovic
419 посета

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ће ускоро почети да стижу пореска решења. Пореска управа је завршила обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање за ову годину. Реч је о пољопривредницама којима се обавеза утврђује решењем порезника. Решења се управо штампају.

СТИЖЕ ПОРЕЗ НА ЊИВУ: Порезници завршавају штампање решења за пољопривреднике

Закон регулише и рок у коме се решења сматрају урученим. Закон о пореском поступку и пореској администрацији каже да се сматра достављеним по истеку 15 дана од дана предаје решења пошти.

 

– Утврђена је месечна основица доприноса у износу од 35.025 динара и годишња основица доприноса у износу од 420.300 динара – кажу у Пореској управи. – Стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање износи 24 одсто. Стопа за обавезно здравствено осигурање је 10,3 одсто. Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја. Датуми су 5. фебруар, 15. мај, 15. август и 15. новембар. Плаћа се на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури број одобрења за плаћање. Привремене тромесечне аконтације у 2024. години, почев од прве која доспева 15. фебруара 2024. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2024. годину, који је приказан у самом решењу.

У циљу унапређења услуга које Пореска управа пружа пореским обвезницима, уз решења о утврђеним пореским обавезама штампани су и попуњени налози за уплату са свим неопходним подацима, које служе као пример на који начин треба исправно попунити налог за уплату. Износ за уплату опредељује обвезник у складу са износом тромесечних аконтација, а омогућен је и QR код, чијим скенирањем се путем апликације за електронско банкарство добијају подаци неопходни за уплату.

Извор:

https://www.novosti.rs/c/ekonomija/vesti/1234070/stize-porez-njivu-poreznici-zavrsavaju-stampanje-resenja-poljoprivrednike

Srodni tekstovi

Оставите коментар