Попис за пољопривреднике је обавезан ево како ће изгледати и када почиње

Аутор: Gdjakovic
474 посета

Попис пољопривреде обухватиће пољопривредна газдинства без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника)

Пописивање газдинстава биће реализовано од 1. јуна до 15. децембра 2023. године. Реализација Пописа пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из области пољопривреде. Прикупљени подаци осликаће стање у пољопривреди и као сумарни користиће се за статистичке анализе које ће омогућити доношење одговарајућих одлука за подршку пољопривредној производњи и њеном развоју, објавио је Републички завод за статистику (РЗС).

Јединице посматрања у Попису пољопривреде 2023. јесу пољопривредна газдинства на територији Републике Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника). Планирано је да у Попису пољопривреде 2023. учествује око 3.000 пописивача, 300 општинских и 16 регионалних координатора. Јавни конкурс за избор пописивача биће објављен 15. августа. У попису може да ради сваки грађанин Србије са навршених 18 година и најмање средњим образовањем.

Попис пољопривреде методом интервјуа
Пре почетка Пописа биће организована петодневна обука за организаторе и непосредне извршиоце Пописа, по нивоима, ради обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије, према плану и програму Завода.

Основна обележја о пољопривредним газдинствима: идентификациони подаци газдинства, земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, подаци о радној снази и подаци о броју стоке прикупљају се потпуним обухватом јединица посматрања. Подаци о органској производњи и примењеним мерама руралног развоја биће преузети из административног извора ‒ евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Подаци за остала обележја (наводњавање површина под усевима, начин држања стоке, обрада и одржавање земљишта, употреба ђубрива, пољопривредни објекти, механизација и опрема) биће прикупљени на узорку.

Сва пољопривредна газдинства одговараће на око 60 питања, док ће поједина газдинства, изабрана у узорак, давати податеке и на додатних 20-ак питања у зависности од тематике.

Подаци ће се прикупити методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Пописивачи ће податке уносити директно у електронски Упитник на лаптопу (метод ЦАПИ). Газдинства привредних друштава, земљорадничких задруга и других облика организовања са статусом правног лица пописаће се самостално, уносом података у веб-Упитник (метод ЦАWИ), који ће бити доступан од 1. јуна 2023. године. Коначни резултати пописа пољопривреде биће објављени до краја 2025. године
Резултати Пописа биће објављени у складу са роковима предвиђеним Законом, и то: прелиминарни најкасније до 31. јануара 2024. године, а коначни – сукцесивно до 31. децембра 2025. године. Пописни резултати објавиће се на сајту Републичког завода за статистику, искључиво у виду агрегираних података, до нивоа насеља (према локацији газдинства) за основна обележја, односно до одговарајућег нивоа у зависности од нивоа прецизности коју обезбеђује величина узорака за остала обележја.

Учешће у Попису је обавезно, а посебна пажња, у свим фазама реализације Пописа, посветиће се заштити података, наводи РЗС. Попис пољопривреде 2023. припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику, у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 76/21 ) и у оквиру пројекта претприступних фондова Европске уније ИПА 2018 (Инструмент Пре-аццессион Ассистанце 2018).

Извор:

https://www.poljosfera.rs/agrosfera/poljoprivredne-vesti/popis-poljoprivrede/

Srodni tekstovi

1 коментар

Горан 24. април 2023. - 10:48

Поштовани, имам 30ха на три места у Шумадији, нисам обновио статус пољ. газдинства (не намеравам).У ком статусу ће ми доћи пописивач(службено лице, волонтер..)? Колика је казна за одбијање пописа? Поштована браћо сељаци само бих вас подсетио да причате са вашим старим о комунистичко откупу у Србији можда вам буде јасније зашто се не региструје и не потписујем. Немам поверења у ову власт а посебно немам у ИПА и ЕУ,

Одговори

Оставите коментар