Покрајина спремила 242 милиона за воће, грожђе, печурке, цвеће

Аутор: draganadpetrovic
446 посета

Регистрована пољопривредна газдинства до 18. фебруара могу да конкуришу за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства у сектору воће, грожђе, поврће, укључујући и печурке, цвеће и остали усеви ради подизања техничко-технолошке опремљености.За ову намену Покрајински секретаријат за пољопривреду обезбедио је 242 милиона динара и предвидео да се може добити бесповратно до 60 одсто од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

За жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичка и правна лица чији су оснивачи млађи од 40 година, бесповратни износ је до 70 одсто од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ) и признају реализоване инвестиције након 1. јануара ове године.

Илустрација: Субвенција су обухваћени и произвођачи грожђа/ ФОТО: Pixabay

Максимални износ по једној пријави не може бити већи од 880.000 динара, а минимални 120.000 динара. Разматраће се само пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 200.000 динара или већа од тог износа

Бесповратан новац даје се за куповину опреме – линија за: чишћење и прање производа, бербу, сортирање и калибрирање производа; паковање и обележавање производа: дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста; машине за убирање односно скидање усева и машина за садњу.

У Сектору остали усеви суфинансира се куповина машина за допунску обраду земљишта; ђубрење земљишта (растуривач минералног ђубрива) за сетву и машине за транспорт (приколице). У сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће и остали усеви новац се даје за куповину: машине за заштиту биља, амортизере, прскалице и дронове.

Учесници конкурса, између осталог, морају да имају измирене обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање, закључно са 31 децембром 2021. године; плаћен порез за прошлу годину и аренду, уколико су закупци државног пољопривредног земљишта. Додатни услови за предузетнике и правна лица су: да имају активан статус и да су уписани у регистар привредних субјеката, нису у стечају или ликвидацији, да су разврстана у микро и мала правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство и да задруге имају обављену задружну ревизију.

Илустрација: Подстицаји за произвођаче печурака

Пријаве са потребном документацијом треба слати поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар МихајлаПупина16, 21000 Нови Сад, с назнаком „Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воћа, грожђа, поврћа, укључујући и печурке, цвеће и остале усеве, у АП Војводини у 2022. години, или доставити лично у писарницу покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Додатне информације могу се добити на телефон: 021/487-4419, од 12 до 14 часова.

Текст конкурса, правилник, образац пријаве, извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату могу се преузети са интернет адресе:www.psp.vojvodina.gov.rs.

Прерада воћа и поврћа

Још на један конкурс се може конкурисати до 18. фебруара, а који се односи на суфинансирање инвестиција у прераду воћа и поврћа, укључујући и печурке, за шта је обезбеђено 20 милиона динара.

Новац се може добити за нову опрему за сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, поврћа (укључујући и печурке).

Илустрација: Инвестиције у прераду воћа

По пријави, регистрована газдинства могу да добију бесповратно до 50 одсто од трошкова вредности инвестиције, односно 60 одсто уколико су жене оснивачи правног лица и млађи од 40 година. Највише се може добити до два милиона динара, односно 2,2 милиона динара .Минималан износ по једној пријави износи 100.000 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000.

Извор: https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/pokrajina-spremila-242-miliona-za-voce-grozde-pecurke-cvece-05-02-2022

Srodni tekstovi

Оставите коментар