Пауза у отплати кредита али за хладњачаре и откупљиваче воћа

Аутор: draganadpetrovic
448 посета

ИЗВРШНИ одбор Народне банке Србије усвојио је на данашњој ванредној седници одлуку којом је омогућен репрограм пољопривредних кредита и дужницима који се баве откупом и складиштењем воћа. Пауза од шест месеци до годину дана. У питању је Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње.

– Имајући у виду да је утврђено да су у тренутној фази пољопривредног циклуса услед отежаних околности, а нарочито услед смањене тражње и неповољних кретања цене малина на међународном тржишту, лица укључена у ланац производње и откупа воћа, односно малина, у посебно неповољном положају, омогућен је репрограм обавеза дужницима банке који се баве откупом и складиштењем воћа у хладњачи кажу у НБС.

– Репрограм обавеза подразумева могућност одлагања измиривања обавеза дужника према банци по основу главнице најмање шест, а највише 12 месеци.

Како у Централној банци кажу, рок отплате кредита се у случају репрограма продужава тако да износ рате, (периодичне обавезе која би се плаћала по истеку грејс периода) утврђен у моменту одобравања репрограма не буде већи од износа пре примене репрограма, а у току трајања грејс периода дужници ће плаћати искључиво уговорену камату.

– Право на репрограм могу остварити дужници који на дан 31. маја 2022. године нису били у доцњи дужој од 90 дана по било којој обавези према банци на коју се репрограм примењује, који нису у статусу неизмирења обавеза у тој банци, и чија се потраживања не сматрају проблематичним кредитом, односно проблематичним потраживањем у смислу прописа Народне банке Србије – кажу у саопштењу НБС.

Илустрација: Пауза у отплати кредита шест месеци до годину дана

Захтев за репрограм дужници могу поднети банци у пословним просторијама банке, електронским путем или поштом, до 30. априла 2023. године, при чему банке одобравају репрограм дужнику у року од 30 дана од дана пријема захтева.

– Усвајањем овог прописа, у сарадњи с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Народна банка Србије исказује пуно разумевање отежаних околности у којима су се, поред пољопривредних произвођача који се баве производњом воћа, нашла и лица која обезбеђују реализацију производње откупом и складиштењем воћа у хладњачи. На овај начин остварује се јединствен приступ процесу производње и откупа воћа, односно малина, у целини, са циљем да се тренутне околности превазиђу на оптималан начин, као и да се очува база за даљи развој овог сегмента пољопривреде – стоји у саопштењу.

Srodni tekstovi

Оставите коментар