Za osiguranje poljoprivrede isplaćeno 1,25 milijardi dinara

Аутор: dzonioff
347 посета

Udruženje novinara za poljoprivredu Agropress, zajedno sa  Dunav osiguranjem, već 10 godina drži edukativne radionice za poljoprivrednike kako bi shvatili značaj osiguranja, i na vreme osigurali svoje useve, da ne bi pretrpeli velike gubitke. U petak, 25. decembra održana je jedna od mnogih, na Palilulskoj pijaci.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović,  je tom prilikom istakao da su svi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom,  ili su za nju vezani,  svesni velike neizvesnosti na koje čovek ne može da utiče.  Istakao je da je osiguranje jedan od načina da se rizik od štete umanji i svede na minimum, a nadoknadi kroz osiguranje koje poljoprivrednici mogu da sklapaju sa osiguravajućim kućama. Podsetio je da ministarstvo godinama izdvaja značajna finansijska sredstva za podršku poljoprivrednicima za subvenciju, što su prepoznale i lokalne samouprave.

„To je jedina mera ovog ministarstva za koju poljoprivrednik može da ostvari pravo iz republičkog i lokalnog budžeta. U nekim oblastima koji su procenjeni kao rizični, ministarstvo nadoknađuje 70 odsto troškova premije, a neke lokalne samouprave još 10 i 20 odsto, što je skoro u celosti trošak vraćen poljoprivrednicima“, rekao je  Mahmutović.

Napominje da iz godine u godinu svaki zahtev koji je pravno ispravan ministarstvo isplati, te da je u ovoj godini bilo oko 30.000 zahteva. Od toga 27.000 zahteva u poljoprivrednoj proizvodnji i oko 1.100 zahteva za osiguranje životinja, vrednosti oko 1,25 milijardi, dodao je Mahmutović.

Zahvalio je osiguravajućim kućama koje, kako je rekao, nastoje da dopru do svakog poljoprivrednika i ponude mogućnost da zaštite svoja dobra.

Član izvršnog odbora Dunav osiguranja Dragica Janković, je istakla, da je ova godina zbog pandemije virusa korona obeležana otežanom komunikacijom među ljudima, ali da je uprkos tome „Dunav“ uspeo da u osiguranju poljoprivrede ostvari rast premije od 16 odsto. Ona pojašnjava da rast premije nije posledica povećanja rasta cena osiguranja, već posledica  povećanja broja polisa. Ovu godinu je obeležio i veliki broj šteta u poljoprivredi. Dunav je imao oko 6.500 zahteva za naknadu šteta i isplatio oko 1,2 milijarde dinara štete, navela je Janković. Kaže da razlika između naplaćene premije i isplaćenih šteta nije dovoljna da pokrije troškove osiguranja koji su u poljoprivredi visoki.

Prema rečima Janković, procena „Dunava“ je da će ove godine „kombinovani racio“ biti preko 120  odsto, što znači da će isplate za štete i troškove biti veće za 20 odsto od premije koje je ova osiguravajuća kuća naplatila.

Prošle godine je pri Udruženju osiguravača osnovana komisija za poljoprivredu u kojoj su stručnjaci analiziraju i daju predloge i inicijative, kako društvima za odiguranje tako i Ministarstvu poljoprivrede. Ova saradnja je dala dobre rezultate, prošle godine Dunav je imao povećanje subvencija u pet okruga, što je iznosilo 70 odsto , što je rezultiralo porastom osiguranja. Društva za osiguranje izdvajaju 10 odsto od premije registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za preventivu.

Nikolić istiće da „Dunav“ posebnu pažlju posvećuje edukaciji poljoprivrednika kada je reč osiguranju.

Kada društva za osiguranje budu imala bolji rezultat u osiguranju to će značiti i bolje uslove za poljoprivrednike koji žele da se osiguraju, jer će nadoknadu za štesu dobijati od društva za osiguranje, a država neće morati da izdvaja sredstva iz budzeta da nadoknadi štetu poljoprivredniku, rekla je ona.

Mladen Minić iz sela Sekurič, koji ima farmu ovaca od 200 grla, u proteklih par godina pretrpeo je uginuće nekoliko grla, pa je tim povodom istakao da sa „Dunavom“ ima dobra iskustva u osiguranju, dobru i brzu isplatu.

„Važno je da celo stado bude osigurano i zaštićeno“, kaže Minić koji je i predsednik Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije. Apelovao je na mlade poljoprivrednike da osiguraju svoju proizvodnju. Osiguranje u poljoprivredi je subvencionisano i od strane ministarstva, pa su manji troškovi, dodao je Minić.

Srodni tekstovi

Оставите коментар