„Дунав“ исплатио дивиденде акционарима

Аутор: Gdjakovic
286 посета

„Дунав осигурање“, лидер на домаћем тржишту осигурања, у 2021. години остварило je бруто премију од близу 31,6 милијарди динара ‒ за 6,4% више него у претходној години. У неживотним осигурањима постигло je раст од 5,2%, а у животним чак 17,3%, што далеко надмашује укупан раст тржишта животних осигурања од 3,6%. Нето добитак у износу од 2,5 млрд. динара исплаћен је 7. јула у виду дивиденди акционарима, у укупном бруто износу од 1,57 млрд. динара, од чега 1,2 млрд. динара у буџет Републике Србије, у складу с њеним учешћем у капиталу Компаније од 76,70%. У Акционарски фонд, чије је учешће 3,61%, уплаћено је бруто 56,7 милиона, а осталим акционарима са учешћем од 19,69% у капиталу Компаније уплаћено је бруто 309,3 милиона динара.

Препознајући значај „Дунава“ за стабилност привредног и економског система, Влада Републике Србије на челу с тадашњим премијером а садашњим председником државе Александром Вучићем, 2014. је на име докапитализације уплатила Компанији 4,8 млрд. динара. Професионално управљање и промене пословног модела довели су до опоравка Компаније, па су од 2014. године до краја 2021. вишеструко увећани сви показатељи пословања. Бруто премија осигурања и саосигурања расла је по годишњој стопи од 7,62%, а капитал је од 8,9 млрд. достигао износ од 18,5 млрд. динара. Акционарима Компаније редовно се исплаћују дивиденде, а у државни буџет почев од расподеле добити за 2015. годину до данас уплаћене су дивиденде у укупном износу од 4,86 млрд. динара, што је за готово 60 милиона више од износа докапитализације.

На основу измене и допуна Закона о осигурању из априла 2021, у Компанији је спроведена трансформација друштвеног капитала у акцијски, чиме је ојачана њена капитална основа и обезбеђена дугорочна стабилност и солвентност. Запослени и бивши запослени добили су бесплатне акције којима могу слободно да располажу.

Пословни успех Компаније резултат је брижно негованог угледа, као и кредибилитета који ужива код својих осигураника.

‒ Искуство грађено деценијама говори нам да поверење клијената не сме никада бити пољуљано и да је одговоран однос према њима на дуге стазе најбоља инвестиција. Зато није случајно што „Дунав“, по бруто фактурисаној премији, заузима девето место на листи TOP 100 SEE најбоље рангираних осигуравајућих друштава у југоисточној Европи ‒ истакла је у интервјуу за „Блиц“ Ивана Соковић, председница Извршног одбора „Дунав осигурања“, и најавила да ће та кућа и надаље бити подршка држави у реализацији великих инфраструктурних пројеката, као и друштвеној заједници, пре свега у пројектима намењеним деци и омладини.

Srodni tekstovi

Оставите коментар