Објављено колико се плаћа за доприносе у пољопривреди, годишње скоро пола милиона динара

Аутор: Gdjakovic
122 посета

Пореска управа обрачунала је доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2024. годину, након чега су предати пошти. На основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износа најниже месечне основице за пољопривреднике за 2024. годину, у износу од 40.143,00 динара (за једног осигураника), утврђена је месечна основица доприноса у износу од 40.143,00 динара и годишња основица доприноса у износу од 481.716,00 динара. Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање за обавезно пензијско и инвалидско осигурање су 24 одсто, а за здравствено 10,3 процената.

Утврђен годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2024. године).

Уз решења о утврђеним пореским обавезама штампани су и попуњени налози за уплату са свим неопходним подацима, који служе као пример на који начин треба исправно попунити налог за уплату. Износ за уплату опредељује обвезник у складу са износом тромесечних аконтација, а омогућен је и куар код, чијим скенирањем се путем апликације за електронско банкарство добијају подаци неопходни за уплату.

Цене иду доле

ЦЕНЕ производа пољопривреде и рибарства у фебруару 2024. су смањене за 18 одсто у односу на исти месец прошле године, објавио је Републички завод за статистику (РЗС).

Како се наводи, у фебруару ове, у односу на исти месец 2023. највећи утицај на пад цена забележен је у групама жита од минус 37,1 одсто и индустријско биље од минус 22,4 одсто. Статистички подаци показују и да су цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-фебруар 2024. године, у односу на исти период 2023, у просеку смањене за 17,5 одсто.

Подаци РЗС показују да је у периоду јануар-фебруар ове године у односу на исти период 2023, највећи утицај на пад цена забележен у групама жита од минус 37,9 одсто и сточни производи од минус 14 одсто.

Извор: ПОЛИТИКА, Новости

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар